libgphobos-devel

Paket-Details
Name libgphobos-devel
Version 6.1.1-1
Beschreibung Standard library for D programming language, GDC port
URL https://github.com/D-Programming-GDC/GDC
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur i686
Gruppen dlang, dlang-gdc
Packer Dicebot @
Erstellt am 06.05.2016 06:46
Veröffentlicht am 09.05.2016 22:49
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libgphobos-devel-6.1.1-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme f4e47d58ce140b44010e67a3548cc92f
SHA256-Prüfsumme 5a6f0debfdf662017276ddf25103408d797fcac8ed687ed055388968b6a1fbb1
PGP-Signatur libgphobos-devel-6.1.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 2,78 MByte
Installations-Größe 24,59 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • d-runtime
  • d-stdlib
  • gdc-git
  • gdc1-bin
  • gdc1-hg
   hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • include
         • dlang
          • gdc
           • core
            • atomic.d
            • bitop.d
            • checkedint.d
            • cpuid.d
            • demangle.d
            • exception.d
            • internal
             • convert.d
             • hash.d
             • traits.d
            • math.d
            • memory.d
            • runtime.d
            • simd.d
            • stdc
             • complex.d
             • config.d
             • ctype.d
             • errno.d
             • errno_.c
             • fenv.d
             • float_.d
             • inttypes.d
             • limits.d
             • locale.d
             • math.d
             • signal.d
             • stdarg.d
             • stddef.d
             • stdint.d
             • stdio.d
             • stdlib.d
             • string.d
             • tgmath.d
             • time.d
             • wchar_.d
             • wctype.d
            • sync
             • barrier.d
             • condition.d
             • config.d
             • exception.d
             • mutex.d
             • rwmutex.d
             • semaphore.d
            • sys
             • freebsd
              • dlfcn.d
              • execinfo.d
              • sys
               • cdefs.d
               • elf.d
               • elf32.d
               • elf64.d
               • elf_common.d
               • event.d
               • link_elf.d
               • mman.d
              • time.d
             • linux
              • config.d
              • dlfcn.d
              • elf.d
              • epoll.d
              • errno.d
              • execinfo.d
              • link.d
              • stdio.d
              • sys
               • inotify.d
               • mman.d
               • signalfd.d
               • sysinfo.d
               • xattr.d
              • termios.d
              • time.d
              • tipc.d
             • osx
              • execinfo.d
              • mach
               • dyld.d
               • getsect.d
               • kern_return.d
               • loader.d
               • port.d
               • semaphore.d
               • thread_act.d
              • pthread.d
              • sys
               • cdefs.d
               • mman.d
             • posix
              • arpa
               • inet.d
              • config.d
              • dirent.d
              • dlfcn.d
              • fcntl.d
              • grp.d
              • inttypes.d
              • net
               • if_.d
              • netdb.d
              • netinet
               • in_.d
               • tcp.d
              • poll.d
              • pthread.d
              • pwd.d
              • sched.d
              • semaphore.d
              • setjmp.d
              • signal.d
              • stdio.d
              • stdlib.d
              • sys
               • ioctl.d
               • ipc.d
               • mman.d
               • msg.d
               • resource.d
               • select.d
               • shm.d
               • socket.d
               • stat.d
               • statvfs.d
               • time.d
               • types.d
               • uio.d
               • un.d
               • utsname.d
               • wait.d
              • syslog.d
              • termios.d
              • time.d
              • ucontext.d
              • unistd.d
              • utime.d
             • solaris
              • dlfcn.d
              • elf.d
              • execinfo.d
              • libelf.d
              • link.d
              • sys
               • elf.d
               • elftypes.d
               • elf_386.d
               • elf_amd64.d
               • elf_notes.d
               • elf_SPARC.d
               • link.d
               • priocntl.d
               • procset.d
               • types.d
             • windows
              • com.d
              • dbghelp.d
              • dll.d
              • stacktrace.d
              • stat.d
              • threadaux.d
              • windows.d
              • winsock2.d
            • thread.d
            • threadasm.S
            • time.d
            • vararg.d
           • etc
            • c
             • curl.d
             • sqlite3.d
             • zlib.d
           • gcc
            • atomics.d
            • attribute.d
            • backtrace.d
            • builtins.d
            • config.d.in
            • deh.d
            • libbacktrace.d
            • unwind
             • arm.d
             • generic.d
             • package.d
             • pe.d
           • object.d
           • std
            • algorithm
             • comparison.d
             • internal.d
             • iteration.d
             • mutation.d
             • package.d
             • searching.d
             • setops.d
             • sorting.d
            • array.d
            • ascii.d
            • base64.d
            • bigint.d
            • bitmanip.d
            • c
             • fenv.d
             • freebsd
              • socket.d
             • linux
              • linux.d
              • linuxextern.d
              • pthread.d
              • socket.d
              • termios.d
              • tipc.d
             • locale.d
             • math.d
             • osx
              • socket.d
             • process.d
             • stdarg.d
             • stddef.d
             • stdio.d
             • stdlib.d
             • string.d
             • time.d
             • wcharh.d
             • windows
              • com.d
              • stat.d
              • windows.d
              • winsock.d
            • compiler.d
            • complex.d
            • concurrency.d
            • container
             • array.d
             • binaryheap.d
             • dlist.d
             • package.d
             • rbtree.d
             • slist.d
             • util.d
            • conv.d
            • cstream.d
            • csv.d
            • datetime.d
            • demangle.d
            • digest
             • crc.d
             • digest.d
             • md.d
             • ripemd.d
             • sha.d
            • encoding.d
            • exception.d
            • experimental
             • logger
              • core.d
              • filelogger.d
              • multilogger.d
              • nulllogger.d
              • package.d
             • note.md
            • file.d
            • format.d
            • functional.d
            • getopt.d
            • internal
             • cstring.d
             • digest
              • sha_SSSE3.d
             • math
              • biguintcore.d
              • biguintnoasm.d
              • biguintx86.d
              • errorfunction.d
              • gammafunction.d
             • processinit.d
             • scopebuffer.d
             • test
              • dummyrange.d
             • unicode_comp.d
             • unicode_decomp.d
             • unicode_grapheme.d
             • unicode_norm.d
             • unicode_tables.d
             • windows
              • advapi32.d
            • json.d
            • math.d
            • mathspecial.d
            • mmfile.d
            • net
             • curl.d
             • isemail.d
            • numeric.d
            • outbuffer.d
            • parallelism.d
            • path.d
            • process.d
            • random.d
            • range
             • interfaces.d
             • package.d
             • primitives.d
            • regex
             • internal
              • backtracking.d
              • generator.d
              • ir.d
              • kickstart.d
              • parser.d
              • tests.d
              • thompson.d
             • package.d
            • signals.d
            • socket.d
            • socketstream.d
            • stdint.d
            • stdio.d
            • stdiobase.d
            • stream.d
            • string.d
            • syserror.d
            • system.d
            • traits.d
            • typecons.d
            • typelist.d
            • typetuple.d
            • uni.d
            • uri.d
            • utf.d
            • uuid.d
            • variant.d
            • windows
             • charset.d
             • iunknown.d
             • registry.d
             • syserror.d
            • xml.d
            • zip.d
            • zlib.d
           • __entrypoint.di
        • lib
         • libgphobos2.a