lua-penlight

Paket-Details
Name lua-penlight
Version 1.5.0-1
Beschreibung Lua libraries focusing on input data handling
URL https://github.com/stevedonovan/penlight
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium community
Architektur any
Gruppen
Packer Levente Polyak @
Erstellt am 03.04.2017 17:27
Veröffentlicht am 03.04.2017 17:28
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket lua-penlight-1.5.0-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme d172a5f9c3a36d3f0589a85b3ea12d5f
SHA256-Prüfsumme f8c1a5ea61beb736eaf6215dd6249bda7856646b4f4803e2e2b69aed348b2bc8
PGP-Signatur lua-penlight-1.5.0-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 149,33 KByte
Installations-Größe 584 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • share
           • doc
            • lua-penlight
             • CHANGES.md
             • CONTRIBUTING.md
             • examples
              • seesubst.lua
              • sipscan.lua
              • symbols.lua
              • test-cmp.lua
              • test-listcallbacks.lua
              • test-pretty.lua
              • test-symbols.lua
              • testapp.lua
              • testclone.lua
              • testconfig.lua
              • testglobal.lua
              • testinputfields.lua
              • testinputfields2.lua
              • testxml.lua
              • which.lua
             • manual
              • 01-introduction.md
              • 02-arrays.md
              • 03-strings.md
              • 04-paths.md
              • 05-dates.md
              • 06-data.md
              • 07-functional.md
              • 08-additional.md
              • 09-discussion.md
             • README.md
           • licenses
            • lua-penlight
             • LICENSE
           • lua
            • 5.3
             • pl
              • app.lua
              • array2d.lua
              • class.lua
              • compat.lua
              • comprehension.lua
              • config.lua
              • data.lua
              • Date.lua
              • dir.lua
              • file.lua
              • func.lua
              • import_into.lua
              • init.lua
              • input.lua
              • lapp.lua
              • lexer.lua
              • List.lua
              • luabalanced.lua
              • Map.lua
              • MultiMap.lua
              • operator.lua
              • OrderedMap.lua
              • path.lua
              • permute.lua
              • pretty.lua
              • seq.lua
              • Set.lua
              • sip.lua
              • strict.lua
              • stringio.lua
              • stringx.lua
              • tablex.lua
              • template.lua
              • test.lua
              • text.lua
              • types.lua
              • url.lua
              • utils.lua
              • xml.lua