mate-accountsdialog

Paket-Details
Name mate-accountsdialog
Version 1.8.1-1
Beschreibung An application to view and modify user accounts information for MATE.
URL https://github.com/NiceandGently/mate-accountsdialog
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur i686
Gruppen
Packer Martin Wimpress @
Erstellt am 22.09.2014 14:33
Veröffentlicht am 22.09.2014 14:34
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket mate-accountsdialog-1.8.1-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme b3ac3290e063befd8c3cdc43504c7d8f
SHA256-Prüfsumme 927e15d55b120f7090521551abf94854d0aa1530f53fa1c52180b106120be3f4
PGP-Signatur mate-accountsdialog-1.8.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 381,61 KByte
Installations-Größe 957 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • bin
           • mate-accountsdialog
          • share
           • applications
            • mate-accountsdialog.desktop
           • locale
            • ar
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • cs
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • da
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • de
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • el
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • en_GB
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • es
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • et
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • gl
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • he
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • hu
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • it
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • lt
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • nb
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • pa
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • pl
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • pt
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • sl
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • sv
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
            • zh_CN
             • LC_MESSAGES
              • mate-accountsdialog.mo
           • mate-accountsdialog
            • account-dialog.ui
            • account-fingerprint.ui
            • faces
             • 0_cars.jpg
             • 0_chess.jpg
             • 0_coffee.jpg
             • 0_guitar.jpg
             • 2_10.png
             • 2_11.png
             • 2_12.png
             • 2_13.png
             • 3_lightning.jpg
             • 3_mountain.jpg
             • 3_sky.jpg
             • 3_sunset.jpg
             • 4_cinnamon.jpg
             • 4_flower.jpg
             • 4_leaf.jpg
             • 4_sunflower.jpg
             • 5_fish.jpg
             • 5_kitten.jpg
             • 5_penguin.jpg
             • 5_puppy.jpg
             • 6_astronaut.jpg
             • 6_butterfly.png
             • 6_flake.jpg
             • 6_grapes.jpg
             • 7_bat.png
             • 7_dog.png
             • 7_elephant.png
             • 7_fox.png
             • 7_lion.png
             • 7_panda.png
             • 7_penguin.png
             • 7_tucan.png
             • cat-eye.jpg
             • dice.jpg
             • energy-arc.jpg
             • launch.jpg
             • puppy.jpg
             • tennis-ball.png
             • user-generic.png
             • yellow-rose.jpg
            • language-chooser.ui
            • password-dialog.ui
            • photo-dialog.ui
            • pixmaps
             • left-index-finger.png
             • left-index-finger.svg
             • left-little-finger.png
             • left-little-finger.svg
             • left-middle-finger.png
             • left-middle-finger.svg
             • left-ring-finger.png
             • left-ring-finger.svg
             • left-thumb.png
             • left-thumb.svg
             • mate-about-me-lock-open.png
             • mate-about-me-lock.png
             • print_error.png
             • print_error.svg
             • print_ok.png
             • print_ok.svg
             • right-index-finger.png
             • right-index-finger.svg
             • right-little-finger.png
             • right-little-finger.svg
             • right-middle-finger.png
             • right-middle-finger.svg
             • right-ring-finger.png
             • right-ring-finger.svg
             • right-thumb.png
             • right-thumb.svg
            • user-accounts-dialog.ui