xcursor-vanilla-dmz-aa

Paket-Details
Name xcursor-vanilla-dmz-aa
Version 0.4.4-1
Beschreibung Vanilla DMZ AA cursor theme
URL http://jimmac.musichall.cz/
Lizenzen CCPL:by-nc-sa
Paket-Details
Repositorium community
Architektur any
Gruppen
Packer Balló György @
Erstellt am 01.12.2013 22:33
Veröffentlicht am 01.12.2013 22:41
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xcursor-vanilla-dmz-aa-0.4.4-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme afac3bc6236c4c9f3049ffd1044cd2be
SHA256-Prüfsumme 2dd5942a7693fc24fbf2e0bd036f74ff0161d5ccdf22f1c10dca5bd56901147f
PGP-Signatur xcursor-vanilla-dmz-aa-0.4.4-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 100,14 KByte
Installations-Größe 1,66 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
      hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • share
            • icons
             • Vanilla-DMZ-AA
              • cursors
               • 00008160000006810000408080010102
               • 028006030e0e7ebffc7f7070c0600140
               • 03b6e0fcb3499374a867c041f52298f0
               • 08e8e1c95fe2fc01f976f1e063a24ccd
               • 1081e37283d90000800003c07f3ef6bf
               • 14fef782d02440884392942c11205230
               • 2870a09082c103050810ffdffffe0204
               • 3085a0e285430894940527032f8b26df
               • 3ecb610c1bf2410f44200f48c40d3599
               • 4498f0e0c1937ffe01fd06f973665830
               • 5c6cd98b3f3ebcb1f9c7f1c204630408
               • 6407b0e94181790501fd1e167b474872
               • 640fb0e74195791501fd1ed57b41487f
               • 9081237383d90e509aa00f00170e968f
               • 9d800788f1b08800ae810202380a0822
               • arrow
               • bd_double_arrow
               • bottom_left_corner
               • bottom_right_corner
               • bottom_side
               • bottom_tee
               • c7088f0f3e6c8088236ef8e1e3e70000
               • circle
               • color-picker
               • copy
               • cross
               • crossed_circle
               • crosshair
               • cross_reverse
               • d9ce0ab605698f320427677b458ad60b
               • diamond_cross
               • dnd-ask
               • dnd-copy
               • dnd-link
               • dnd-move
               • dnd-none
               • dotbox
               • dot_box_mask
               • double_arrow
               • draft_large
               • draft_small
               • draped_box
               • e29285e634086352946a0e7090d73106
               • fcf1c3c7cd4491d801f1e1c78f100000
               • fd_double_arrow
               • fleur
               • grabbing
               • hand
               • hand1
               • hand2
               • help
               • h_double_arrow
               • icon
               • left_ptr
               • left_ptr_help
               • left_ptr_watch
               • left_side
               • left_tee
               • link
               • ll_angle
               • lr_angle
               • move
               • pencil
               • pirate
               • plus
               • question_arrow
               • right_ptr
               • right_side
               • right_tee
               • sb_down_arrow
               • sb_h_double_arrow
               • sb_left_arrow
               • sb_right_arrow
               • sb_up_arrow
               • sb_v_double_arrow
               • target
               • tcross
               • top_left_arrow
               • top_left_corner
               • top_right_corner
               • top_side
               • top_tee
               • ul_angle
               • ur_angle
               • v_double_arrow
               • watch
               • xterm
               • X_cursor
              • index.theme