xcursor-vanilla-dmz

Paket-Details
Name xcursor-vanilla-dmz
Version 0.4.4-1
Beschreibung Vanilla DMZ cursor theme
URL http://jimmac.musichall.cz/
Lizenzen CCPL:by-nc-sa
Paket-Details
Repositorium community
Architektur any
Gruppen
Packer Balló György @
Erstellt am 01.12.2013 22:33
Veröffentlicht am 01.12.2013 22:41
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xcursor-vanilla-dmz-0.4.4-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 17089df41e3283bb9794702c08a16ade
SHA256-Prüfsumme ec209dba817799dc4d4ee112cfbc11521082515f2ed9f43ad5867a13c5d69077
PGP-Signatur xcursor-vanilla-dmz-0.4.4-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 94,59 KByte
Installations-Größe 1,66 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
      hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • share
            • icons
             • Vanilla-DMZ
              • cursors
               • 00008160000006810000408080010102
               • 028006030e0e7ebffc7f7070c0600140
               • 03b6e0fcb3499374a867c041f52298f0
               • 08e8e1c95fe2fc01f976f1e063a24ccd
               • 1081e37283d90000800003c07f3ef6bf
               • 14fef782d02440884392942c11205230
               • 2870a09082c103050810ffdffffe0204
               • 3085a0e285430894940527032f8b26df
               • 3ecb610c1bf2410f44200f48c40d3599
               • 4498f0e0c1937ffe01fd06f973665830
               • 5c6cd98b3f3ebcb1f9c7f1c204630408
               • 6407b0e94181790501fd1e167b474872
               • 640fb0e74195791501fd1ed57b41487f
               • 9081237383d90e509aa00f00170e968f
               • 9d800788f1b08800ae810202380a0822
               • arrow
               • bd_double_arrow
               • bottom_left_corner
               • bottom_right_corner
               • bottom_side
               • bottom_tee
               • c7088f0f3e6c8088236ef8e1e3e70000
               • circle
               • color-picker
               • copy
               • cross
               • crossed_circle
               • crosshair
               • cross_reverse
               • d9ce0ab605698f320427677b458ad60b
               • diamond_cross
               • dnd-ask
               • dnd-copy
               • dnd-link
               • dnd-move
               • dnd-none
               • dotbox
               • dot_box_mask
               • double_arrow
               • draft_large
               • draft_small
               • draped_box
               • e29285e634086352946a0e7090d73106
               • fcf1c3c7cd4491d801f1e1c78f100000
               • fd_double_arrow
               • fleur
               • grabbing
               • hand
               • hand1
               • hand2
               • help
               • h_double_arrow
               • icon
               • left_ptr
               • left_ptr_help
               • left_ptr_watch
               • left_side
               • left_tee
               • link
               • ll_angle
               • lr_angle
               • move
               • pencil
               • pirate
               • plus
               • question_arrow
               • right_ptr
               • right_side
               • right_tee
               • sb_down_arrow
               • sb_h_double_arrow
               • sb_left_arrow
               • sb_right_arrow
               • sb_up_arrow
               • sb_v_double_arrow
               • target
               • tcross
               • top_left_arrow
               • top_left_corner
               • top_right_corner
               • top_side
               • top_tee
               • ul_angle
               • ur_angle
               • v_double_arrow
               • watch
               • xterm
               • X_cursor
              • index.theme