filezilla

Paket-Details
Name filezilla
Version 3.24.0-1
Beschreibung Fast and reliable FTP, FTPS and SFTP client
URL http://filezilla-project.org/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Florian Pritz @
Erstellt am 15.01.2017 19:16
Veröffentlicht am 15.01.2017 19:23
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket filezilla-3.24.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 961a3b1cbfbe0de1687b9354b412c4e3
SHA256-Prüfsumme ddfd0a9419e35ed1e62ebcfe7d20074d34060b3a94518c9f8958cf13477b6e30
PGP-Signatur filezilla-3.24.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 3,65 MByte
Installations-Größe 15,06 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • bin
            • filezilla
            • fzputtygen
            • fzsftp
           • share
            • appdata
             • filezilla.appdata.xml
            • applications
             • filezilla.desktop
            • filezilla
             • docs
              • fzdefaults.xml.example
             • resources
              • 16x16
               • filezilla.png
               • sort_down_dark.png
               • sort_down_light.png
               • sort_up_dark.png
               • sort_up_light.png
               • throbber.gif
               • unknown.png
              • 20x20
               • unknown.png
              • 24x24
               • unknown.png
              • 32x32
               • filezilla.png
              • 480x480
               • filezilla.png
              • 48x48
               • filezilla.png
              • blukis
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmarks.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 32x32
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmarks.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 48x48
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmarks.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • classic
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • symlink.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • cyril
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • folder.png
                • folderback.png
               • theme.xml
              • default
               • 480x480
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • bookmarks.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • symlink.png
                • synchronize.png
                • synctransfer.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • defaultfilters.xml
              • dropdown.png
              • finished.wav
              • flatzilla
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • help.png
                • leds.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 24x24
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • help.png
                • leds.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 32x32
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • help.png
                • leds.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 48x48
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • help.png
                • leds.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • leds.png
              • lone
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 32x32
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 48x48
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • minimal
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • bookmarks.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 32x32
                • file.png
               • theme.xml
              • opencrystal
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 20x20
                • server.png
               • 24x24
                • server.png
               • 32x32
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 48x48
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • sun
               • 48x48
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderback.png
                • folderclosed.png
                • folderup.png
                • help.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • showhidden.png
                • sitemanager.png
                • speedlimits.png
                • synchronize.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • tango
               • 16x16
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • synchronize.png
                • unknown.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 32x32
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • synchronize.png
                • unknown.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • 48x48
                • ascii.png
                • auto.png
                • binary.png
                • bookmark.png
                • cancel.png
                • compare.png
                • disconnect.png
                • download.png
                • downloadadd.png
                • file.png
                • filter.png
                • find.png
                • folder.png
                • folderclosed.png
                • localtreeview.png
                • lock.png
                • logview.png
                • processqueue.png
                • queueview.png
                • reconnect.png
                • refresh.png
                • remotetreeview.png
                • server.png
                • sitemanager.png
                • synchronize.png
                • unknown.png
                • upload.png
                • uploadadd.png
               • theme.xml
              • xrc
               • certificate.xrc
               • dialogs.xrc
               • inputdialog.xrc
               • menus.xrc
               • netconfwizard.xrc
               • settings.xrc
               • sitemanager.xrc
               • update.xrc
            • icons
             • hicolor
              • 16x16
               • apps
                • filezilla.png
              • 32x32
               • apps
                • filezilla.png
              • 480x480
               • apps
                • filezilla.png
              • 48x48
               • apps
                • filezilla.png
              • scalable
               • apps
                • filezilla.svg
            • locale
             • an
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ar
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • bg_BG
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ca
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ca_ES@valencia
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • co
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • cs_CZ
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • cy
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • da
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • de
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • el
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • es
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • et
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • eu
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • fa_IR
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • fi_FI
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • fr
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • gl_ES
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • he_IL
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • hr
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • hu_HU
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • hy
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • id_ID
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • is
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • it
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ja_JP
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ka
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • kab
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • km_KH
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ko_KR
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ku
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ky
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • lo_LA
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • lt_LT
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • lv_LV
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • mk_MK
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • nb_NO
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ne
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • nl
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • nn_NO
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • oc
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • pl_PL
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • pt_BR
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • pt_PT
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ro_RO
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • ru
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • sk_SK
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • sl_SI
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • sr
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • sv
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • th_TH
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • tr
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • uk_UA
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • vi_VN
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • zh_CN
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
             • zh_TW
              • LC_MESSAGES
               • filezilla.mo
            • man
             • man1
              • filezilla.1.gz
              • fzputtygen.1.gz
              • fzsftp.1.gz
             • man5
              • fzdefaults.xml.5.gz
            • pixmaps
             • filezilla.png