lua-penlight

Paket-Details
Name lua-penlight
Version 1.4.1-1
Beschreibung Lua libraries focusing on input data handling
URL https://github.com/stevedonovan/penlight
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium community
Architektur any
Gruppen
Packer Levente Polyak @
Erstellt am 29.09.2016 14:52
Veröffentlicht am 29.09.2016 14:58
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket lua-penlight-1.4.1-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 38ad84e6d0def3694c15d92ef6c886cc
SHA256-Prüfsumme c49c14c2510f72ebbcaae657e2a8f1beb64d3d306ed70f627107fec0cb98484c
PGP-Signatur lua-penlight-1.4.1-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 147,25 KByte
Installations-Größe 582 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • share
           • doc
            • lua-penlight
             • CHANGES.md
             • CONTRIBUTING.md
             • examples
              • seesubst.lua
              • sipscan.lua
              • symbols.lua
              • test-cmp.lua
              • test-listcallbacks.lua
              • test-pretty.lua
              • test-symbols.lua
              • testapp.lua
              • testclone.lua
              • testconfig.lua
              • testglobal.lua
              • testinputfields.lua
              • testinputfields2.lua
              • testxml.lua
              • which.lua
             • manual
              • 01-introduction.md
              • 02-arrays.md
              • 03-strings.md
              • 04-paths.md
              • 05-dates.md
              • 06-data.md
              • 07-functional.md
              • 08-additional.md
              • 09-discussion.md
             • README.md
           • licenses
            • lua-penlight
             • LICENSE
           • lua
            • 5.3
             • pl
              • app.lua
              • array2d.lua
              • class.lua
              • compat.lua
              • comprehension.lua
              • config.lua
              • data.lua
              • Date.lua
              • dir.lua
              • file.lua
              • func.lua
              • import_into.lua
              • init.lua
              • input.lua
              • lapp.lua
              • lexer.lua
              • List.lua
              • luabalanced.lua
              • Map.lua
              • MultiMap.lua
              • operator.lua
              • OrderedMap.lua
              • path.lua
              • permute.lua
              • pretty.lua
              • seq.lua
              • Set.lua
              • sip.lua
              • strict.lua
              • stringio.lua
              • stringx.lua
              • tablex.lua
              • template.lua
              • test.lua
              • text.lua
              • types.lua
              • url.lua
              • utils.lua
              • xml.lua