linux-firmware

Paket-Details
Name linux-firmware
Version 20170309.695f2d6-1
Beschreibung Firmware files for Linux
URL http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git;a=summary
Lizenzen GPL2, GPL3, custom
Paket-Details
Repositorium core
Architektur any
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 10.03.2017 12:15
Veröffentlicht am 15.03.2017 22:29
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket linux-firmware-20170309.695f2d6-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme e39124ac2d13de55570b4b45b7f7f214
SHA256-Prüfsumme 645a719774509e4e67e743b7ae2f9e9823d0f0ae5e661d95b87b3d9f8636eb36
PGP-Signatur linux-firmware-20170309.695f2d6-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 41,16 MByte
Installations-Größe 175,86 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • amd-ucode
   • ar9170-fw
   • iwlwifi-1000-ucode
   • iwlwifi-3945-ucode
   • iwlwifi-4965-ucode
   • iwlwifi-5000-ucode
   • iwlwifi-5150-ucode
   • iwlwifi-6000-ucode
   • kernel26-firmware
   • linux-firmware-git
   • rt2870usb-fw
   • rt2x00-rt61-fw
   • rt2x00-rt71w-fw
   • amd-ucode
   • ar9170-fw
   • iwlwifi-1000-ucode
   • iwlwifi-3945-ucode
   • iwlwifi-4965-ucode
   • iwlwifi-5000-ucode
   • iwlwifi-5150-ucode
   • iwlwifi-6000-ucode
   • kernel26-firmware
   • rt2870usb-fw
   • rt2x00-rt61-fw
   • rt2x00-rt71w-fw
   hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • lib
         • firmware
          • 3com
           • 3C359.bin
           • typhoon.bin
          • acenic
           • tg1.bin
           • tg2.bin
          • adaptec
           • starfire_rx.bin
           • starfire_tx.bin
          • advansys
           • 3550.bin
           • 38C0800.bin
           • 38C1600.bin
           • mcode.bin
          • agere_ap_fw.bin
          • agere_sta_fw.bin
          • amd-ucode
           • microcode_amd.bin
           • microcode_amd.bin.asc
           • microcode_amd_fam15h.bin
           • microcode_amd_fam15h.bin.asc
           • microcode_amd_fam16h.bin
           • microcode_amd_fam16h.bin.asc
          • amdgpu
           • carrizo_ce.bin
           • carrizo_me.bin
           • carrizo_mec.bin
           • carrizo_mec2.bin
           • carrizo_pfp.bin
           • carrizo_rlc.bin
           • carrizo_sdma.bin
           • carrizo_sdma1.bin
           • carrizo_uvd.bin
           • carrizo_vce.bin
           • fiji_ce.bin
           • fiji_mc.bin
           • fiji_me.bin
           • fiji_mec.bin
           • fiji_mec2.bin
           • fiji_pfp.bin
           • fiji_rlc.bin
           • fiji_sdma.bin
           • fiji_sdma1.bin
           • fiji_smc.bin
           • fiji_uvd.bin
           • fiji_vce.bin
           • polaris10_ce.bin
           • polaris10_k_smc.bin
           • polaris10_mc.bin
           • polaris10_me.bin
           • polaris10_mec.bin
           • polaris10_mec2.bin
           • polaris10_pfp.bin
           • polaris10_rlc.bin
           • polaris10_sdma.bin
           • polaris10_sdma1.bin
           • polaris10_smc.bin
           • polaris10_smc_sk.bin
           • polaris10_uvd.bin
           • polaris10_vce.bin
           • polaris11_ce.bin
           • polaris11_k_smc.bin
           • polaris11_mc.bin
           • polaris11_me.bin
           • polaris11_mec.bin
           • polaris11_mec2.bin
           • polaris11_pfp.bin
           • polaris11_rlc.bin
           • polaris11_sdma.bin
           • polaris11_sdma1.bin
           • polaris11_smc.bin
           • polaris11_smc_sk.bin
           • polaris11_uvd.bin
           • polaris11_vce.bin
           • polaris12_ce.bin
           • polaris12_mc.bin
           • polaris12_me.bin
           • polaris12_mec.bin
           • polaris12_mec2.bin
           • polaris12_pfp.bin
           • polaris12_rlc.bin
           • polaris12_sdma.bin
           • polaris12_sdma1.bin
           • polaris12_smc.bin
           • polaris12_uvd.bin
           • polaris12_vce.bin
           • stoney_ce.bin
           • stoney_me.bin
           • stoney_mec.bin
           • stoney_pfp.bin
           • stoney_rlc.bin
           • stoney_sdma.bin
           • stoney_uvd.bin
           • stoney_vce.bin
           • tonga_ce.bin
           • tonga_k_smc.bin
           • tonga_mc.bin
           • tonga_me.bin
           • tonga_mec.bin
           • tonga_mec2.bin
           • tonga_pfp.bin
           • tonga_rlc.bin
           • tonga_sdma.bin
           • tonga_sdma1.bin
           • tonga_smc.bin
           • tonga_uvd.bin
           • tonga_vce.bin
           • topaz_ce.bin
           • topaz_k_smc.bin
           • topaz_mc.bin
           • topaz_me.bin
           • topaz_mec.bin
           • topaz_mec2.bin
           • topaz_pfp.bin
           • topaz_rlc.bin
           • topaz_sdma.bin
           • topaz_sdma1.bin
           • topaz_smc.bin
          • ar3k
           • 1020200
            • ar3kbdaddr.pst
            • PS_ASIC.pst
            • RamPatch.txt
           • 1020201
            • PS_ASIC.pst
            • RamPatch.txt
           • 1020201coex
            • ramps_0x01020201_26_HighPriority.dfu
           • 30000
            • ar3kbdaddr.pst
            • PS_ASIC.pst
            • RamPatch.txt
           • 30101
            • ar3kbdaddr.pst
            • PS_ASIC.pst
            • RamPatch.txt
           • 30101coex
            • ar3kbdaddr.pst
            • PS_ASIC.pst
            • PS_ASIC_aclHighPri.pst
            • PS_ASIC_aclLowPri.pst
            • RamPatch.txt
           • AthrBT_0x01020001.dfu
           • AthrBT_0x01020200.dfu
           • AthrBT_0x01020201.dfu
           • AthrBT_0x11020000.dfu
           • AthrBT_0x11020100.dfu
           • AthrBT_0x31010000.dfu
           • AthrBT_0x31010100.dfu
           • AthrBT_0x41020000.dfu
           • ramps_0x01020001_26.dfu
           • ramps_0x01020200_26.dfu
           • ramps_0x01020200_40.dfu
           • ramps_0x01020201_26.dfu
           • ramps_0x01020201_40.dfu
           • ramps_0x11020000_40.dfu
           • ramps_0x11020100_40.dfu
           • ramps_0x31010000_40.dfu
           • ramps_0x31010100_40.dfu
           • ramps_0x41020000_40.dfu
          • ar5523.bin
          • ar7010.fw
          • ar7010_1_1.fw
          • ar9170-1.fw
          • ar9170-2.fw
          • ar9271.fw
          • as102_data1_st.hex
          • as102_data2_st.hex
          • ath10k
           • QCA4019
            • hw1.0
             • board-2.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
           • QCA6174
            • hw2.1
             • board-2.bin
             • board.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
            • hw3.0
             • board-2.bin
             • board.bin
             • firmware-4.bin
             • notice_ath10k_firmware-4.txt
           • QCA9377
            • hw1.0
             • board-2.bin
             • board.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
           • QCA9887
            • hw1.0
             • board.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
           • QCA9888
            • hw2.0
             • board-2.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
           • QCA988X
            • hw2.0
             • board.bin
             • firmware-4.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-4.txt
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
           • QCA9984
            • hw1.0
             • board-2.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
           • QCA99X0
            • hw2.0
             • board.bin
             • firmware-5.bin
             • notice_ath10k_firmware-5.txt
          • ath3k-1.fw
          • ath6k
           • AR6002
            • athwlan.bin.z77
            • data.patch.hw2_0.bin
            • eeprom.bin
            • eeprom.data
           • AR6003.1
            • hw2.1.1
             • athwlan.bin
             • bdata.SD31.bin
             • bdata.SD32.bin
             • bdata.WB31.bin
             • data.patch.bin
             • endpointping.bin
             • otp.bin
           • AR6003
            • hw1.0
             • athwlan.bin.z77
             • bdata.SD31.bin
             • bdata.SD32.bin
             • bdata.WB31.bin
             • data.patch.bin
             • otp.bin.z77
            • hw2.0
             • athwlan.bin.z77
             • bdata.SD31.bin
             • bdata.SD32.bin
             • bdata.WB31.bin
             • data.patch.bin
             • otp.bin.z77
            • hw2.1.1
             • athwlan.bin
             • bdata.SD31.bin
             • bdata.SD32.bin
             • bdata.WB31.bin
             • data.patch.bin
             • endpointping.bin
             • fw-2.bin
             • fw-3.bin
             • otp.bin
           • AR6004
            • hw1.2
             • bdata.bin
             • fw-2.bin
            • hw1.3
             • bdata.bin
             • fw-3.bin
          • ath9k_htc
           • htc_7010-1.4.0.fw
           • htc_9271-1.4.0.fw
          • atmel
           • wilc1000_ap_fw.bin
           • wilc1000_fw.bin
           • wilc1000_p2p_fw.bin
          • atmsar11.fw
          • atusb
           • atusb-0.2.dfu
           • atusb-0.3.dfu
           • ChangeLog
           • rzusb-0.3.bin
          • av7110
           • Boot.S
           • bootcode.bin
           • Makefile
          • bnx2
           • bnx2-mips-06-4.6.16.fw
           • bnx2-mips-06-5.0.0.j3.fw
           • bnx2-mips-06-5.0.0.j6.fw
           • bnx2-mips-06-6.0.15.fw
           • bnx2-mips-06-6.2.1.fw
           • bnx2-mips-06-6.2.3.fw
           • bnx2-mips-09-4.6.17.fw
           • bnx2-mips-09-5.0.0.j15.fw
           • bnx2-mips-09-5.0.0.j3.fw
           • bnx2-mips-09-5.0.0.j9.fw
           • bnx2-mips-09-6.0.17.fw
           • bnx2-mips-09-6.2.1.fw
           • bnx2-mips-09-6.2.1a.fw
           • bnx2-mips-09-6.2.1b.fw
           • bnx2-rv2p-06-4.6.16.fw
           • bnx2-rv2p-06-5.0.0.j3.fw
           • bnx2-rv2p-06-6.0.15.fw
           • bnx2-rv2p-09-4.6.15.fw
           • bnx2-rv2p-09-5.0.0.j10.fw
           • bnx2-rv2p-09-5.0.0.j3.fw
           • bnx2-rv2p-09-6.0.17.fw
           • bnx2-rv2p-09ax-5.0.0.j10.fw
           • bnx2-rv2p-09ax-5.0.0.j3.fw
           • bnx2-rv2p-09ax-6.0.17.fw
          • bnx2x-e1-4.8.53.0.fw
          • bnx2x-e1-5.2.13.0.fw
          • bnx2x-e1-5.2.7.0.fw
          • bnx2x-e1h-4.8.53.0.fw
          • bnx2x-e1h-5.2.13.0.fw
          • bnx2x-e1h-5.2.7.0.fw
          • bnx2x
           • bnx2x-e1-6.0.34.0.fw
           • bnx2x-e1-6.2.5.0.fw
           • bnx2x-e1-6.2.9.0.fw
           • bnx2x-e1-7.0.20.0.fw
           • bnx2x-e1-7.0.23.0.fw
           • bnx2x-e1-7.0.29.0.fw
           • bnx2x-e1-7.10.51.0.fw
           • bnx2x-e1-7.12.30.0.fw
           • bnx2x-e1-7.13.1.0.fw
           • bnx2x-e1-7.2.16.0.fw
           • bnx2x-e1-7.2.51.0.fw
           • bnx2x-e1-7.8.17.0.fw
           • bnx2x-e1-7.8.19.0.fw
           • bnx2x-e1-7.8.2.0.fw
           • bnx2x-e1h-6.0.34.0.fw
           • bnx2x-e1h-6.2.5.0.fw
           • bnx2x-e1h-6.2.9.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.0.20.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.0.23.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.0.29.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.10.51.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.12.30.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.13.1.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.2.16.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.2.51.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.8.17.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.8.19.0.fw
           • bnx2x-e1h-7.8.2.0.fw
           • bnx2x-e2-6.0.34.0.fw
           • bnx2x-e2-6.2.5.0.fw
           • bnx2x-e2-6.2.9.0.fw
           • bnx2x-e2-7.0.20.0.fw
           • bnx2x-e2-7.0.23.0.fw
           • bnx2x-e2-7.0.29.0.fw
           • bnx2x-e2-7.10.51.0.fw
           • bnx2x-e2-7.12.30.0.fw
           • bnx2x-e2-7.13.1.0.fw
           • bnx2x-e2-7.2.16.0.fw
           • bnx2x-e2-7.2.51.0.fw
           • bnx2x-e2-7.8.17.0.fw
           • bnx2x-e2-7.8.19.0.fw
           • bnx2x-e2-7.8.2.0.fw
          • brcm
           • bcm4329-fullmac-4.bin
           • bcm43xx-0.fw
           • bcm43xx_hdr-0.fw
           • brcmfmac43143-sdio.bin
           • brcmfmac43143.bin
           • brcmfmac43236b.bin
           • brcmfmac43241b0-sdio.bin
           • brcmfmac43241b4-sdio.bin
           • brcmfmac43241b5-sdio.bin
           • brcmfmac43242a.bin
           • brcmfmac4329-sdio.bin
           • brcmfmac4330-sdio.bin
           • brcmfmac4334-sdio.bin
           • brcmfmac43340-sdio.bin
           • brcmfmac4335-sdio.bin
           • brcmfmac43362-sdio.bin
           • brcmfmac4339-sdio.bin
           • brcmfmac43430-sdio.bin
           • brcmfmac43455-sdio.bin
           • brcmfmac4350-pcie.bin
           • brcmfmac4350c2-pcie.bin
           • brcmfmac4354-sdio.bin
           • brcmfmac4356-pcie.bin
           • brcmfmac4356-sdio.bin
           • brcmfmac43569.bin
           • brcmfmac43570-pcie.bin
           • brcmfmac4358-pcie.bin
           • brcmfmac43602-pcie.ap.bin
           • brcmfmac43602-pcie.bin
           • brcmfmac4366b-pcie.bin
           • brcmfmac4371-pcie.bin
          • carl9170-1.fw
          • carl9170fw
           • autogen.sh
           • carlfw
            • carl9170.lds
            • CMakeLists.txt
            • include
             • cam.h
             • carl9170.h
             • cmd.h
             • config.h
             • dma.h
             • fwdsc.h
             • gpio.h
             • hostif.h
             • io.h
             • printf.h
             • rf.h
             • rom.h
             • timer.h
             • uart.h
             • usb.h
             • usb_fifo.h
             • wl.h
             • wol.h
            • Kconfig
            • src
             • ashlsi3.S
             • cam.c
             • cmd.c
             • dma.c
             • fw.c
             • gpio.c
             • hostif.c
             • main.c
             • memcpy.S
             • memset.S
             • printf.c
             • reboot.S
             • rf.c
             • uart.c
             • udivsi3_i4i-Os.S
             • wlan.c
             • wol.c
            • usb
             • fifo.c
             • Kconfig
             • main.c
             • usb.c
           • CMakeLists.txt
           • config
            • CMakeLists.txt
            • conf.c
            • confdata.c
            • expr.c
            • expr.h
            • lkc.h
            • lkc_proto.h
            • menu.c
            • symbol.c
            • util.c
            • zconf.gperf
            • zconf.l
            • zconf.y
           • COPYRIGHT
           • extra
            • FindGPERF.cmake
            • FindPackageHandleStandardArgs.cmake
            • FindUSB-1.0.cmake
            • GCCVersion.cmake
            • libusb-zeropacket.diff
            • sh-elf-linux.cmake
           • genapi.sh
           • GPL
           • include
            • linux
             • ch9.h
             • compiler.h
             • ieee80211.h
             • types.h
            • shared
             • eeprom.h
             • fwcmd.h
             • fwdesc.h
             • hw.h
             • phy.h
             • version.h
             • wlan.h
           • Kconfig
           • minifw
            • CMakeLists.txt
            • Kconfig
            • miniboot.lds
            • miniboot.S
           • README
           • toolchain
            • Makefile
            • SHA256SUMS
           • tools
            • carlu
             • CMakeLists.txt
             • src
              • carlu.h
              • cmd.c
              • cmd.h
              • debug.c
              • debug.h
              • fw.c
              • main.c
              • rx.c
              • test.c
              • test.h
              • tx.c
              • usb.c
              • usb.h
            • CMakeLists.txt
            • include
             • frame.h
             • list.h
            • Kconfig
            • lib
             • carlfw.c
             • carlfw.h
             • CMakeLists.txt
            • src
             • checksum.c
             • CMakeLists.txt
             • eeprom_fix.c
             • fwinfo.c
             • miniboot.c
             • wol.c
          • cbfw-3.2.1.1.bin
          • cbfw-3.2.3.0.bin
          • cbfw-3.2.5.1.bin
          • check_whence.py
          • cis
           • 3CCFEM556.cis
           • 3CXEM556.cis
           • COMpad2.cis
           • COMpad4.cis
           • DP83903.cis
           • LA-PCM.cis
           • Makefile
           • MT5634ZLX.cis
           • NE2K.cis
           • PCMLM28.cis
           • PE-200.cis
           • PE520.cis
           • RS-COM-2P.cis
           • src
            • 3CCFEM556.cis
            • 3CXEM556.cis
            • COMpad2.cis
            • COMpad4.cis
            • DP83903.cis
            • LA-PCM.cis
            • MT5634ZLX.cis
            • NE2K.cis
            • PCMLM28.cis
            • PE-200.cis
            • PE520.cis
            • RS-COM-2P.cis
            • tamarack.cis
           • SW_555_SER.cis
           • SW_7xx_SER.cis
           • SW_8xx_SER.cis
           • tamarack.cis
          • cmmb_vega_12mhz.inp
          • cmmb_venice_12mhz.inp
          • cpia2
           • stv0672_vp4.bin
          • ct2fw-3.2.1.1.bin
          • ct2fw-3.2.3.0.bin
          • ct2fw-3.2.5.1.bin
          • ctefx.bin
          • ctfw-3.2.1.1.bin
          • ctfw-3.2.3.0.bin
          • ctfw-3.2.5.1.bin
          • ctspeq.bin
          • cxgb3
           • ael2005_opt_edc.bin
           • ael2005_twx_edc.bin
           • ael2020_twx_edc.bin
           • t3b_psram-1.1.0.bin
           • t3c_psram-1.1.0.bin
           • t3fw-7.0.0.bin
           • t3fw-7.1.0.bin
           • t3fw-7.10.0.bin
           • t3fw-7.12.0.bin
           • t3fw-7.4.0.bin
          • cxgb4
           • aq1202_fw.cld
           • bcm8483.bin
           • t4fw-1.14.4.0.bin
           • t4fw-1.15.37.0.bin
           • t4fw-1.16.33.0.bin
           • t4fw.bin
           • t5fw-1.14.4.0.bin
           • t5fw-1.15.37.0.bin
           • t5fw-1.16.33.0.bin
           • t5fw.bin
           • t6fw-1.16.33.0.bin
           • t6fw.bin
          • dabusb
           • bitstream.bin
           • firmware.fw
          • dsp56k
           • bootstrap.asm
           • bootstrap.bin
           • concat-bootstrap.pl
           • Makefile
          • dvb-fe-xc4000-1.4.1.fw
          • dvb-fe-xc5000-1.6.114.fw
          • dvb-fe-xc5000c-4.1.30.7.fw
          • dvb-usb-dib0700-1.20.fw
          • dvb-usb-it9135-01.fw
          • dvb-usb-it9135-02.fw
          • dvb-usb-terratec-h5-drxk.fw
          • dvb_nova_12mhz.inp
          • dvb_nova_12mhz_b0.inp
          • e100
           • d101m_ucode.bin
           • d101s_ucode.bin
           • d102e_ucode.bin
          • edgeport
           • boot.fw
           • boot2.fw
           • down.fw
           • down2.fw
           • down3.bin
          • emi26
           • bitstream.fw
           • firmware.fw
           • loader.fw
          • emi62
           • bitstream.fw
           • loader.fw
           • midi.fw
           • spdif.fw
          • ene-ub6250
           • msp_rdwr.bin
           • ms_init.bin
           • ms_rdwr.bin
           • sd_init1.bin
           • sd_init2.bin
           • sd_rdwr.bin
          • ess
           • maestro3_assp_kernel.fw
           • maestro3_assp_minisrc.fw
          • f2255usb.bin
          • go7007
           • go7007fw.bin
           • go7007tv.bin
           • lr192.fw
           • px-m402u.fw
           • px-tv402u.fw
           • s2250-1.fw
           • s2250-2.fw
           • wis-startrek.fw
          • GPL-2
          • hfi1_dc8051.fw
          • hfi1_fabric.fw
          • hfi1_pcie.fw
          • hfi1_platform.dat
          • hfi1_sbus.fw
          • htc_7010.fw
          • htc_9271.fw
          • i2400m-fw-usb-1.4.sbcf
          • i2400m-fw-usb-1.5.sbcf
          • i6050-fw-usb-1.5.sbcf
          • i915
           • bxt_dmc_ver1.bin
           • bxt_dmc_ver1_07.bin
           • bxt_guc_ver8_7.bin
           • bxt_huc_ver01_07_1398.bin
           • kbl_dmc_ver1.bin
           • kbl_dmc_ver1_01.bin
           • kbl_guc_ver9_14.bin
           • kbl_huc_ver02_00_1810.bin
           • skl_dmc_ver1.bin
           • skl_dmc_ver1_23.bin
           • skl_dmc_ver1_26.bin
           • skl_guc_ver1.bin
           • skl_guc_ver4.bin
           • skl_guc_ver6.bin
           • skl_guc_ver6_1.bin
           • skl_huc_ver01_07_1398.bin
          • intel
           • dsp_fw_bxtn.bin
           • dsp_fw_bxtn_v1118.bin
           • dsp_fw_bxtn_v2010.bin
           • dsp_fw_bxtn_v430.bin
           • dsp_fw_bxtn_v702.bin
           • dsp_fw_glk.bin
           • dsp_fw_glk_v1814.bin
           • dsp_fw_kbl.bin
           • dsp_fw_kbl_v1037.bin
           • dsp_fw_kbl_v701.bin
           • dsp_fw_release.bin
           • dsp_fw_release_v827.bin
           • dsp_fw_release_v869.bin
           • dsp_fw_release_v896.bin
           • dsp_fw_release_v927.bin
           • dsp_fw_release_v948.bin
           • dsp_fw_release_v951.bin
           • dsp_fw_release_v958.bin
           • dsp_fw_release_v969.bin
           • fw_sst_0f28.bin
           • fw_sst_0f28.bin-48kHz_i2s_master
           • fw_sst_0f28_ssp0.bin
           • fw_sst_22a8.bin
           • ibt-11-5.ddc
           • ibt-11-5.sfi
           • ibt-12-16.ddc
           • ibt-12-16.sfi
           • ibt-hw-37.7.10-fw-1.0.1.2d.d.bseq
           • ibt-hw-37.7.10-fw-1.0.2.3.d.bseq
           • ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.1.2d.d.bseq
           • ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.2.3.d.bseq
           • ibt-hw-37.7.bseq
           • ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.2.27.d.bseq
           • ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
           • ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
           • ibt-hw-37.8.bseq
           • IntcSST2.bin
          • intelliport2.bin
          • isci
           • create_fw.c
           • create_fw.h
           • isci_firmware.bin
           • Makefile
           • probe_roms.h
           • README
          • isdbt_nova_12mhz.inp
          • isdbt_nova_12mhz_b0.inp
          • isdbt_rio.inp
          • iwlwifi-100-5.ucode
          • iwlwifi-1000-3.ucode
          • iwlwifi-1000-5.ucode
          • iwlwifi-105-6.ucode
          • iwlwifi-135-6.ucode
          • iwlwifi-2000-6.ucode
          • iwlwifi-2030-6.ucode
          • iwlwifi-3160-10.ucode
          • iwlwifi-3160-12.ucode
          • iwlwifi-3160-13.ucode
          • iwlwifi-3160-16.ucode
          • iwlwifi-3160-17.ucode
          • iwlwifi-3160-7.ucode
          • iwlwifi-3160-8.ucode
          • iwlwifi-3160-9.ucode
          • iwlwifi-3168-21.ucode
          • iwlwifi-3168-22.ucode
          • iwlwifi-3168-27.ucode
          • iwlwifi-3945-2.ucode
          • iwlwifi-4965-2.ucode
          • iwlwifi-5000-1.ucode
          • iwlwifi-5000-2.ucode
          • iwlwifi-5000-5.ucode
          • iwlwifi-5150-2.ucode
          • iwlwifi-6000-4.ucode
          • iwlwifi-6000g2a-5.ucode
          • iwlwifi-6000g2a-6.ucode
          • iwlwifi-6000g2b-5.ucode
          • iwlwifi-6000g2b-6.ucode
          • iwlwifi-6050-4.ucode
          • iwlwifi-6050-5.ucode
          • iwlwifi-7260-10.ucode
          • iwlwifi-7260-12.ucode
          • iwlwifi-7260-13.ucode
          • iwlwifi-7260-16.ucode
          • iwlwifi-7260-17.ucode
          • iwlwifi-7260-7.ucode
          • iwlwifi-7260-8.ucode
          • iwlwifi-7260-9.ucode
          • iwlwifi-7265-10.ucode
          • iwlwifi-7265-12.ucode
          • iwlwifi-7265-13.ucode
          • iwlwifi-7265-16.ucode
          • iwlwifi-7265-17.ucode
          • iwlwifi-7265-8.ucode
          • iwlwifi-7265-9.ucode
          • iwlwifi-7265D-10.ucode
          • iwlwifi-7265D-12.ucode
          • iwlwifi-7265D-13.ucode
          • iwlwifi-7265D-16.ucode
          • iwlwifi-7265D-17.ucode
          • iwlwifi-7265D-21.ucode
          • iwlwifi-7265D-22.ucode
          • iwlwifi-7265D-27.ucode
          • iwlwifi-8000C-13.ucode
          • iwlwifi-8000C-16.ucode
          • iwlwifi-8000C-21.ucode
          • iwlwifi-8000C-22.ucode
          • iwlwifi-8000C-27.ucode
          • iwlwifi-8265-21.ucode
          • iwlwifi-8265-22.ucode
          • iwlwifi-8265-27.ucode
          • kaweth
           • new_code.bin
           • new_code_fix.bin
           • trigger_code.bin
           • trigger_code_fix.bin
          • keyspan
           • mpr.fw
           • usa18x.fw
           • usa19.fw
           • usa19qi.fw
           • usa19qw.fw
           • usa19w.fw
           • usa28.fw
           • usa28x.fw
           • usa28xa.fw
           • usa28xb.fw
           • usa49w.fw
           • usa49wlc.fw
          • keyspan_pda
           • keyspan_pda.fw
           • keyspan_pda.S
           • Makefile
           • xircom_pgs.fw
           • xircom_pgs.S
          • korg
           • k1212.dsp
          • lbtf_usb.bin
          • lgs8g75.fw
          • libertas
           • cf8381.bin
           • cf8381_helper.bin
           • cf8385.bin
           • cf8385_helper.bin
           • gspi8682.bin
           • gspi8682_helper.bin
           • gspi8686_v9.bin
           • gspi8686_v9_helper.bin
           • gspi8688.bin
           • gspi8688_helper.bin
           • lbtf_sdio.bin
           • sd8385.bin
           • sd8385_helper.bin
           • sd8682.bin
           • sd8682_helper.bin
           • sd8686_v8.bin
           • sd8686_v8_helper.bin
           • sd8686_v9.bin
           • sd8686_v9_helper.bin
           • sd8688.bin
           • sd8688_helper.bin
           • usb8388_olpc.bin
           • usb8388_v5.bin
           • usb8388_v9.bin
           • usb8682.bin
          • liquidio
           • lio_210nv_nic.bin
           • lio_210sv_nic.bin
           • lio_23xx_nic.bin
           • lio_410nv_nic.bin
          • matrox
           • g200_warp.fw
           • g400_warp.fw
          • moxa
           • moxa-1110.fw
           • moxa-1130.fw
           • moxa-1131.fw
           • moxa-1150.fw
           • moxa-1151.fw
           • moxa-1250.fw
           • moxa-1251.fw
           • moxa-1410.fw
           • moxa-1450.fw
           • moxa-1451.fw
           • moxa-1613.fw
           • moxa-1618.fw
           • moxa-1653.fw
           • moxa-1658.fw
          • mrvl
           • pcie8897_uapsta.bin
           • pcieuart8997_combo_v4.bin
           • pcieusb8997_combo_v4.bin
           • sd8688.bin
           • sd8688_helper.bin
           • sd8787_uapsta.bin
           • sd8797_uapsta.bin
           • sd8801_uapsta.bin
           • sd8887_uapsta.bin
           • sd8897_uapsta.bin
           • usb8766_uapsta.bin
           • usb8797_uapsta.bin
           • usb8801_uapsta.bin
           • usb8897_uapsta.bin
          • mt7601u.bin
          • mt7650.bin
          • mt7662.bin
          • mt7662_rom_patch.bin
          • mts_cdma.fw
          • mts_edge.fw
          • mts_gsm.fw
          • mts_mt9234mu.fw
          • mts_mt9234zba.fw
          • mwl8k
           • fmimage_8366.fw
           • fmimage_8366_ap-1.fw
           • fmimage_8366_ap-2.fw
           • fmimage_8366_ap-3.fw
           • fmimage_8687.fw
           • fmimage_8764_ap-1.fw
           • helper_8366.fw
           • helper_8687.fw
          • mwlwifi
           • 88W8864.bin
           • 88W8897.bin
          • myri10ge_ethp_big_z8e.dat
          • myri10ge_ethp_z8e.dat
          • myri10ge_eth_big_z8e.dat
          • myri10ge_eth_z8e.dat
          • myri10ge_rss_ethp_big_z8e.dat
          • myri10ge_rss_ethp_z8e.dat
          • myri10ge_rss_eth_big_z8e.dat
          • myri10ge_rss_eth_z8e.dat
          • myricom
           • lanai.bin
          • nvidia
           • gk20a
            • fecs_data.bin
            • fecs_inst.bin
            • gpccs_data.bin
            • gpccs_inst.bin
            • sw_bundle_init.bin
            • sw_ctx.bin
            • sw_method_init.bin
            • sw_nonctx.bin
           • gm200
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
           • gm204
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
           • gm206
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
           • gm20b
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
            • pmu
             • desc.bin
             • image.bin
             • sig.bin
           • gp100
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
           • gp102
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
             • unload_bl.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
            • nvdec
             • scrubber.bin
            • sec2
             • desc.bin
             • image.bin
             • sig.bin
           • gp104
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
             • unload_bl.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
            • nvdec
             • scrubber.bin
            • sec2
             • desc.bin
             • image.bin
             • sig.bin
           • gp106
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
             • unload_bl.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
            • nvdec
             • scrubber.bin
            • sec2
             • desc.bin
             • image.bin
             • sig.bin
           • gp107
            • acr
             • bl.bin
             • ucode_load.bin
             • ucode_unload.bin
             • unload_bl.bin
            • gr
             • fecs_bl.bin
             • fecs_data.bin
             • fecs_inst.bin
             • fecs_sig.bin
             • gpccs_bl.bin
             • gpccs_data.bin
             • gpccs_inst.bin
             • gpccs_sig.bin
             • sw_bundle_init.bin
             • sw_ctx.bin
             • sw_method_init.bin
             • sw_nonctx.bin
            • nvdec
             • scrubber.bin
            • sec2
             • desc.bin
             • image.bin
             • sig.bin
           • tegra124
            • xusb.bin
           • tegra210
            • xusb.bin
          • ositech
           • Xilinx7OD.bin
          • phanfw.bin
          • qat_895xcc.bin
          • qat_895xcc_mmp.bin
          • qat_c3xxx.bin
          • qat_c3xxx_mmp.bin
          • qat_c62x.bin
          • qat_c62x_mmp.bin
          • qat_mmp.bin
          • qca
           • NOTICE.txt
           • nvm_00130300.bin
           • nvm_00130302.bin
           • nvm_usb_00000200.bin
           • nvm_usb_00000201.bin
           • nvm_usb_00000300.bin
           • nvm_usb_00000302.bin
           • rampatch_00130300.bin
           • rampatch_00130302.bin
           • rampatch_usb_00000200.bin
           • rampatch_usb_00000201.bin
           • rampatch_usb_00000300.bin
           • rampatch_usb_00000302.bin
          • qed
           • qed_init_values_zipped-8.10.10.0.bin
           • qed_init_values_zipped-8.10.5.0.bin
           • qed_init_values_zipped-8.15.3.0.bin
           • qed_init_values_zipped-8.4.2.0.bin
           • qed_init_values_zipped-8.7.3.0.bin
          • ql2100_fw.bin
          • ql2200_fw.bin
          • ql2300_fw.bin
          • ql2322_fw.bin
          • ql2400_fw.bin
          • ql2500_fw.bin
          • qlogic
           • 1040.bin
           • 12160.bin
           • 1280.bin
           • isp1000.bin
           • sd7220.fw
          • r128
           • r128_cce.bin
          • r8a779x_usb3_v1.dlmem
          • r8a779x_usb3_v2.dlmem
          • r8a779x_usb3_v3.dlmem
          • radeon
           • ARUBA_me.bin
           • ARUBA_pfp.bin
           • ARUBA_rlc.bin
           • banks_k_2_smc.bin
           • BARTS_mc.bin
           • BARTS_me.bin
           • BARTS_pfp.bin
           • BARTS_smc.bin
           • bonaire_ce.bin
           • BONAIRE_ce.bin
           • bonaire_k_smc.bin
           • bonaire_mc.bin
           • BONAIRE_mc.bin
           • BONAIRE_mc2.bin
           • bonaire_me.bin
           • BONAIRE_me.bin
           • bonaire_mec.bin
           • BONAIRE_mec.bin
           • bonaire_pfp.bin
           • BONAIRE_pfp.bin
           • bonaire_rlc.bin
           • BONAIRE_rlc.bin
           • bonaire_sdma.bin
           • BONAIRE_sdma.bin
           • bonaire_sdma1.bin
           • bonaire_smc.bin
           • BONAIRE_smc.bin
           • bonaire_uvd.bin
           • BONAIRE_uvd.bin
           • bonaire_vce.bin
           • BONAIRE_vce.bin
           • BTC_rlc.bin
           • CAICOS_mc.bin
           • CAICOS_me.bin
           • CAICOS_pfp.bin
           • CAICOS_smc.bin
           • CAYMAN_mc.bin
           • CAYMAN_me.bin
           • CAYMAN_pfp.bin
           • CAYMAN_rlc.bin
           • CAYMAN_smc.bin
           • CEDAR_me.bin
           • CEDAR_pfp.bin
           • CEDAR_rlc.bin
           • CEDAR_smc.bin
           • CYPRESS_me.bin
           • CYPRESS_pfp.bin
           • CYPRESS_rlc.bin
           • CYPRESS_smc.bin
           • CYPRESS_uvd.bin
           • hainan_ce.bin
           • HAINAN_ce.bin
           • hainan_k_smc.bin
           • hainan_mc.bin
           • HAINAN_mc.bin
           • HAINAN_mc2.bin
           • hainan_me.bin
           • HAINAN_me.bin
           • hainan_pfp.bin
           • HAINAN_pfp.bin
           • hainan_rlc.bin
           • HAINAN_rlc.bin
           • hainan_smc.bin
           • HAINAN_smc.bin
           • hawaii_ce.bin
           • HAWAII_ce.bin
           • hawaii_k_smc.bin
           • hawaii_mc.bin
           • HAWAII_mc.bin
           • HAWAII_mc2.bin
           • hawaii_me.bin
           • HAWAII_me.bin
           • hawaii_mec.bin
           • HAWAII_mec.bin
           • hawaii_pfp.bin
           • HAWAII_pfp.bin
           • hawaii_rlc.bin
           • HAWAII_rlc.bin
           • hawaii_sdma.bin
           • HAWAII_sdma.bin
           • hawaii_sdma1.bin
           • hawaii_smc.bin
           • HAWAII_smc.bin
           • hawaii_uvd.bin
           • hawaii_vce.bin
           • JUNIPER_me.bin
           • JUNIPER_pfp.bin
           • JUNIPER_rlc.bin
           • JUNIPER_smc.bin
           • kabini_ce.bin
           • KABINI_ce.bin
           • kabini_me.bin
           • KABINI_me.bin
           • kabini_mec.bin
           • KABINI_mec.bin
           • kabini_pfp.bin
           • KABINI_pfp.bin
           • kabini_rlc.bin
           • KABINI_rlc.bin
           • kabini_sdma.bin
           • KABINI_sdma.bin
           • kabini_sdma1.bin
           • kabini_uvd.bin
           • kabini_vce.bin
           • kaveri_ce.bin
           • KAVERI_ce.bin
           • kaveri_me.bin
           • KAVERI_me.bin
           • kaveri_mec.bin
           • KAVERI_mec.bin
           • kaveri_mec2.bin
           • kaveri_pfp.bin
           • KAVERI_pfp.bin
           • kaveri_rlc.bin
           • KAVERI_rlc.bin
           • kaveri_sdma.bin
           • KAVERI_sdma.bin
           • kaveri_sdma1.bin
           • kaveri_uvd.bin
           • kaveri_vce.bin
           • mullins_ce.bin
           • MULLINS_ce.bin
           • mullins_me.bin
           • MULLINS_me.bin
           • mullins_mec.bin
           • MULLINS_mec.bin
           • mullins_pfp.bin
           • MULLINS_pfp.bin
           • mullins_rlc.bin
           • MULLINS_rlc.bin
           • mullins_sdma.bin
           • MULLINS_sdma.bin
           • mullins_sdma1.bin
           • mullins_uvd.bin
           • mullins_vce.bin
           • oland_ce.bin
           • OLAND_ce.bin
           • oland_k_smc.bin
           • oland_mc.bin
           • OLAND_mc.bin
           • OLAND_mc2.bin
           • oland_me.bin
           • OLAND_me.bin
           • oland_pfp.bin
           • OLAND_pfp.bin
           • oland_rlc.bin
           • OLAND_rlc.bin
           • oland_smc.bin
           • OLAND_smc.bin
           • PALM_me.bin
           • PALM_pfp.bin
           • pitcairn_ce.bin
           • PITCAIRN_ce.bin
           • pitcairn_k_smc.bin
           • pitcairn_mc.bin
           • PITCAIRN_mc.bin
           • PITCAIRN_mc2.bin
           • pitcairn_me.bin
           • PITCAIRN_me.bin
           • pitcairn_pfp.bin
           • PITCAIRN_pfp.bin
           • pitcairn_rlc.bin
           • PITCAIRN_rlc.bin
           • pitcairn_smc.bin
           • PITCAIRN_smc.bin
           • R100_cp.bin
           • R200_cp.bin
           • R300_cp.bin
           • R420_cp.bin
           • R520_cp.bin
           • R600_me.bin
           • R600_pfp.bin
           • R600_rlc.bin
           • R600_uvd.bin
           • R700_rlc.bin
           • REDWOOD_me.bin
           • REDWOOD_pfp.bin
           • REDWOOD_rlc.bin
           • REDWOOD_smc.bin
           • RS600_cp.bin
           • RS690_cp.bin
           • RS780_me.bin
           • RS780_pfp.bin
           • RS780_uvd.bin
           • RV610_me.bin
           • RV610_pfp.bin
           • RV620_me.bin
           • RV620_pfp.bin
           • RV630_me.bin
           • RV630_pfp.bin
           • RV635_me.bin
           • RV635_pfp.bin
           • RV670_me.bin
           • RV670_pfp.bin
           • RV710_me.bin
           • RV710_pfp.bin
           • RV710_smc.bin
           • RV710_uvd.bin
           • RV730_me.bin
           • RV730_pfp.bin
           • RV730_smc.bin
           • RV740_smc.bin
           • RV770_me.bin
           • RV770_pfp.bin
           • RV770_smc.bin
           • RV770_uvd.bin
           • si58_mc.bin
           • SUMO2_me.bin
           • SUMO2_pfp.bin
           • SUMO_me.bin
           • SUMO_pfp.bin
           • SUMO_rlc.bin
           • SUMO_uvd.bin
           • tahiti_ce.bin
           • TAHITI_ce.bin
           • tahiti_k_smc.bin
           • tahiti_mc.bin
           • TAHITI_mc.bin
           • TAHITI_mc2.bin
           • tahiti_me.bin
           • TAHITI_me.bin
           • tahiti_pfp.bin
           • TAHITI_pfp.bin
           • tahiti_rlc.bin
           • TAHITI_rlc.bin
           • tahiti_smc.bin
           • TAHITI_smc.bin
           • TAHITI_uvd.bin
           • TAHITI_vce.bin
           • TURKS_mc.bin
           • TURKS_me.bin
           • TURKS_pfp.bin
           • TURKS_smc.bin
           • verde_ce.bin
           • VERDE_ce.bin
           • verde_k_smc.bin
           • verde_mc.bin
           • VERDE_mc.bin
           • VERDE_mc2.bin
           • verde_me.bin
           • VERDE_me.bin
           • verde_pfp.bin
           • VERDE_pfp.bin
           • verde_rlc.bin
           • VERDE_rlc.bin
           • verde_smc.bin
           • VERDE_smc.bin
          • rockchip
           • dptx.bin
          • rp2.fw
          • rsi_91x.fw
          • rt2561.bin
          • rt2561s.bin
          • rt2661.bin
          • rt2860.bin
          • rt2870.bin
          • rt3070.bin
          • rt3071.bin
          • rt3090.bin
          • rt3290.bin
          • rt73.bin
          • RTL8192E
           • boot.img
           • data.img
           • main.img
          • rtlwifi
           • rtl8188efw.bin
           • rtl8188eufw.bin
           • rtl8192cfw.bin
           • rtl8192cfwU.bin
           • rtl8192cfwU_B.bin
           • rtl8192cufw.bin
           • rtl8192cufw_A.bin
           • rtl8192cufw_B.bin
           • rtl8192cufw_TMSC.bin
           • rtl8192defw.bin
           • rtl8192eefw.bin
           • rtl8192eu_ap_wowlan.bin
           • rtl8192eu_nic.bin
           • rtl8192eu_wowlan.bin
           • rtl8192sefw.bin
           • rtl8712u.bin
           • rtl8723aufw_A.bin
           • rtl8723aufw_B.bin
           • rtl8723aufw_B_NoBT.bin
           • rtl8723befw.bin
           • rtl8723befw_36.bin
           • rtl8723bs_ap_wowlan.bin
           • rtl8723bs_bt.bin
           • rtl8723bs_nic.bin
           • rtl8723bs_wowlan.bin
           • rtl8723bu_ap_wowlan.bin
           • rtl8723bu_nic.bin
           • rtl8723bu_wowlan.bin
           • rtl8723fw.bin
           • rtl8723fw_B.bin
           • rtl8821aefw.bin
           • rtl8821aefw_29.bin
           • rtl8821aefw_wowlan.bin
          • rtl_bt
           • rtl8192ee_fw.bin
           • rtl8192eu_fw.bin
           • rtl8723a_fw.bin
           • rtl8723b_fw.bin
           • rtl8761a_fw.bin
           • rtl8812ae_fw.bin
           • rtl8821a_fw.bin
           • rtl8822b_config.bin
           • rtl8822b_fw.bin
          • rtl_nic
           • rtl8105e-1.fw
           • rtl8106e-1.fw
           • rtl8106e-2.fw
           • rtl8107e-1.fw
           • rtl8107e-2.fw
           • rtl8168d-1.fw
           • rtl8168d-2.fw
           • rtl8168e-1.fw
           • rtl8168e-2.fw
           • rtl8168e-3.fw
           • rtl8168f-1.fw
           • rtl8168f-2.fw
           • rtl8168g-1.fw
           • rtl8168g-2.fw
           • rtl8168g-3.fw
           • rtl8168h-1.fw
           • rtl8168h-2.fw
           • rtl8402-1.fw
           • rtl8411-1.fw
           • rtl8411-2.fw
          • s2250.fw
          • s2250_loader.fw
          • s5p-mfc-v6-v2.fw
          • s5p-mfc-v6.fw
          • s5p-mfc-v7.fw
          • s5p-mfc-v8.fw
          • s5p-mfc.fw
          • sb16
           • alaw_main.csp
           • ima_adpcm_capture.csp
           • ima_adpcm_init.csp
           • ima_adpcm_playback.csp
           • mulaw_main.csp
          • sdd_sagrad_1091_1098.bin
          • slicoss
           • gbdownload.sys
           • gbrcvucode.sys
           • oasisdbgdownload.sys
           • oasisdownload.sys
           • oasisrcvucode.sys
          • sms1xxx-hcw-55xxx-dvbt-02.fw
          • sms1xxx-hcw-55xxx-isdbt-02.fw
          • sms1xxx-nova-a-dvbt-01.fw
          • sms1xxx-nova-b-dvbt-01.fw
          • sms1xxx-stellar-dvbt-01.fw
          • sun
           • cassini.bin
          • sxg
           • saharadbgdownloadB.sys
           • saharadownloadB.sys
          • TDA7706_OM_v2.5.1_boot.txt
          • TDA7706_OM_v3.0.2_boot.txt
          • tdmb_nova_12mhz.inp
          • tehuti
           • bdx.bin
          • ti-connectivity
           • TIInit_7.2.31.bts
           • wl1251-fw.bin
           • wl1251-nvs.bin
           • wl1271-fw-2.bin
           • wl1271-fw-ap.bin
           • wl1271-fw.bin
           • wl1271-nvs.bin
           • wl127x-fw-3.bin
           • wl127x-fw-4-mr.bin
           • wl127x-fw-4-plt.bin
           • wl127x-fw-4-sr.bin
           • wl127x-fw-5-mr.bin
           • wl127x-fw-5-plt.bin
           • wl127x-fw-5-sr.bin
           • wl127x-fw-plt-3.bin
           • wl127x-nvs.bin
           • wl128x-fw-3.bin
           • wl128x-fw-4-mr.bin
           • wl128x-fw-4-plt.bin
           • wl128x-fw-4-sr.bin
           • wl128x-fw-5-mr.bin
           • wl128x-fw-5-plt.bin
           • wl128x-fw-5-sr.bin
           • wl128x-fw-ap.bin
           • wl128x-fw-plt-3.bin
           • wl128x-fw.bin
           • wl128x-nvs.bin
           • wl12xx-nvs.bin
           • wl18xx-fw-2.bin
           • wl18xx-fw-3.bin
           • wl18xx-fw-4.bin
           • wl18xx-fw.bin
          • ti-keystone
           • ks2_qmss_pdsp_acc48_k2_le_1_0_0_9.bin
          • tigon
           • tg3.bin
           • tg357766.bin
           • tg3_tso.bin
           • tg3_tso5.bin
          • ti_3410.fw
          • ti_5052.fw
          • tlg2300_firmware.bin
          • tr_smctr.bin
          • ttusb-budget
           • dspbootcode.bin
          • ueagle-atm
           • 930-fpga.bin
           • adi930.fw
           • CMV4p.bin.v2
           • CMV9i.bin
           • CMV9p.bin
           • CMVei.bin
           • CMVeiWO.bin
           • CMVep.bin
           • CMVepES.bin
           • CMVepES03.bin
           • CMVepFR.bin
           • CMVepFR04.bin
           • CMVepFR10.bin
           • CMVepIT.bin
           • CMVepWO.bin
           • DSP4p.bin
           • DSP9i.bin
           • DSP9p.bin
           • DSPei.bin
           • DSPep.bin
           • eagleI.fw
           • eagleII.fw
           • eagleIII.fw
           • eagleIV.fw
          • usbduxfast_firmware.bin
          • usbduxsigma_firmware.bin
          • usbdux_firmware.bin
          • v4l-cx231xx-avcore-01.fw
          • v4l-cx23418-apu.fw
          • v4l-cx23418-cpu.fw
          • v4l-cx23418-dig.fw
          • v4l-cx23885-avcore-01.fw
          • v4l-cx25840.fw
          • vicam
           • firmware.fw
          • vntwusb.fw
          • vpu_d.bin
          • vpu_p.bin
          • vxge
           • X3fw-pxe.ncf
           • X3fw.ncf
          • whiteheat.fw
          • whiteheat_loader.fw
          • wsm_22.bin
          • yam
           • 1200.bin
           • 9600.bin
          • yamaha
           • ds1e_ctrl.fw
           • ds1_ctrl.fw
           • ds1_dsp.fw
           • yss225_registers.bin
         • tmpfiles.d
          • linux-firmware.conf
        • share
         • licenses
          • linux-firmware
           • LICENCE.Abilis
           • LICENCE.adsp_sst
           • LICENCE.agere
           • LICENCE.atheros_firmware
           • LICENCE.broadcom_bcm43xx
           • LICENCE.ca0132
           • LICENCE.cavium
           • LICENCE.chelsio_firmware
           • LICENCE.cw1200
           • LICENCE.e100
           • LICENCE.ene_firmware
           • LICENCE.fw_sst_0f28
           • LICENCE.go7007
           • LICENCE.i2400m
           • LICENCE.ibt_firmware
           • LICENCE.IntcSST2
           • LICENCE.it913x
           • LICENCE.iwlwifi_firmware
           • LICENCE.kaweth
           • LICENCE.Marvell
           • LICENCE.moxa
           • LICENCE.myri10ge_firmware
           • LICENCE.nvidia
           • LICENCE.OLPC
           • LICENCE.open-ath9k-htc-firmware
           • LICENCE.phanfw
           • LICENCE.qat_firmware
           • LICENCE.qla1280
           • LICENCE.qla2xxx
           • LICENCE.r8a779x_usb3
           • LICENCE.ralink-firmware.txt
           • LICENCE.ralink_a_mediatek_company_firmware
           • LICENCE.rockchip
           • LICENCE.rtlwifi_firmware.txt
           • LICENCE.siano
           • LICENCE.tda7706-firmware.txt
           • LICENCE.ti-connectivity
           • LICENCE.ti-keystone
           • LICENCE.ueagle-atm4-firmware
           • LICENCE.via_vt6656
           • LICENCE.wl1251
           • LICENCE.xc4000
           • LICENCE.xc5000
           • LICENCE.xc5000c
           • LICENSE.amd-ucode
           • LICENSE.amdgpu
           • LICENSE.atmel
           • LICENSE.dib0700
           • LICENSE.hfi1_firmware
           • LICENSE.i915
           • LICENSE.QualcommAtheros_ar3k
           • LICENSE.QualcommAtheros_ath10k
           • LICENSE.radeon
           • WHENCE