avidemux-cli

Paket-Details
Name avidemux-cli
Version 2.5.6-15
Beschreibung A graphical tool to edit video (filter/re-encode/split)
URL http://fixounet.free.fr/avidemux/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Bartłomiej Piotrowski @
Erstellt am 04.08.2016 22:56
Veröffentlicht am 04.08.2016 23:03
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket avidemux-cli-2.5.6-15-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme a79a3a79cc1d041b223f6795cbd7e1c5
SHA256-Prüfsumme 1305a1cf986805ea66af18d65af9e912ff17c7000eba42b32945d5549cf53854
PGP-Signatur avidemux-cli-2.5.6-15-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 4,22 MByte
Installations-Größe 13,63 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
 • avidemux
 • avidemux
 • avidemux
hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
    Dateien
    • usr
     • bin
      • avidemux2_cli
     • lib
      • ADM_plugins
       • audioDecoder
        • libADM_ad_a52.so
        • libADM_ad_faad.so
        • libADM_ad_Mad.so
        • libADM_ad_opencore_amrnb.so
        • libADM_ad_opencore_amrwb.so
        • libADM_ad_vorbis.so
       • audioDevices
        • libADM_av_alsa.so
        • libADM_av_jack.so
        • libADM_av_oss.so
        • libADM_av_pulseAudioSimple.so
        • libADM_av_sdl.so
       • audioEncoders
        • libADM_ae_faac.so
        • libADM_ae_lame.so
        • libADM_ae_lav_ac3.so
        • libADM_ae_lav_mp2.so
        • libADM_ae_pcm.so
        • libADM_ae_twolame.so
        • libADM_ae_vorbis.so
       • videoEncoder
        • avcodec
         • Flv1Param.xsd
         • H263Param.xsd
         • MjpegParam.xsd
         • mpeg-1
          • Video CD.xml
         • mpeg-2
          • DVD.xml
          • Super Video CD.xml
         • Mpeg1Param.xsd
         • Mpeg2Param.xsd
         • Mpeg4aspParam.xsd
        • libADM_vidEnc_avcodec.so
        • libADM_vidEnc_mpeg2enc.so
        • libADM_vidEnc_x264.so
        • libADM_vidEnc_xvid.so
        • mpeg2enc
         • mpeg-1
          • Video CD.xml
         • mpeg-2
          • DVD.xml
          • Super Video CD.xml
         • Mpeg1Param.xsd
         • Mpeg2Param.xsd
        • x264
         • Apple iPhone.xml
         • Apple iPod 5.5G.xml
         • Apple iPod.xml
         • Microsoft Zune.xml
         • Sony PlayStation Portable.xml
         • x264Param.xsd
        • xvid
         • XvidParam.xsd
       • videoFilter
        • libADM_vf_addborders.so
        • libADM_vf_asharp_cli.so
        • libADM_vf_avisynthResize_cli.so
        • libADM_vf_avsfilter.so
        • libADM_vf_blackenBorders.so
        • libADM_vf_blendDgBob.so
        • libADM_vf_blendRemoval.so
        • libADM_vf_chromashift_cli.so
        • libADM_vf_cnr2_cli.so
        • libADM_vf_colorYUV_cli.so
        • libADM_vf_contrast_cli.so
        • libADM_vf_crop_cli.so
        • libADM_vf_decimate.so
        • libADM_vf_Deinterlace.so
        • libADM_vf_Delta.so
        • libADM_vf_Denoise.so
        • libADM_vf_denoise3d.so
        • libADM_vf_denoise3dhq.so
        • libADM_vf_dropOut.so
        • libADM_vf_eq2_cli.so
        • libADM_vf_equalizer_cli.so
        • libADM_vf_fade.so
        • libADM_vf_fastconvolutiongauss.so
        • libADM_vf_fastconvolutionmean.so
        • libADM_vf_fastconvolutionmedian.so
        • libADM_vf_fastconvolutionsharpen.so
        • libADM_vf_FluxSmooth.so
        • libADM_vf_forcedPP.so
        • libADM_vf_Hue_cli.so
        • libADM_vf_hzStackField.so
        • libADM_vf_keepEvenField.so
        • libADM_vf_keepOddField.so
        • libADM_vf_kernelDeint.so
        • libADM_vf_largemedian.so
        • libADM_vf_lavDeinterlace.so
        • libADM_vf_logo.so
        • libADM_vf_lumaonly.so
        • libADM_vf_mcdeint.so
        • libADM_vf_mergeField.so
        • libADM_vf_Mosaic.so
        • libADM_vf_mpdelogo_cli.so
        • libADM_vf_mplayerResize_cli.so
        • libADM_vf_mSharpen.so
        • libADM_vf_mSmooth.so
        • libADM_vf_palShift.so
        • libADM_vf_Pulldown.so
        • libADM_vf_resampleFps.so
        • libADM_vf_reverse.so
        • libADM_vf_rotate.so
        • libADM_vf_separateField.so
        • libADM_vf_smartPalShift.so
        • libADM_vf_smartSwapField.so
        • libADM_vf_soften.so
        • libADM_vf_ssa.so
        • libADM_vf_Stabilize.so
        • libADM_vf_stackField.so
        • libADM_vf_sub_cli.so
        • libADM_vf_swapField.so
        • libADM_vf_swapuv.so
        • libADM_vf_tdeint.so
        • libADM_vf_telecide.so
        • libADM_vf_Tisophote.so
        • libADM_vf_unstackField.so
        • libADM_vf_vflip.so
        • libADM_vf_vlad.so
        • libADM_vf_Whirl.so
        • libADM_vf_yadif.so
        • libADM_vidChromaU.so
        • libADM_vidChromaV.so
      • libADM5avcodec.so.53
      • libADM5avformat.so.53
      • libADM5avutil.so.51
      • libADM5postproc.so.51
      • libADM5swscale.so.2
      • libADM_core.so
      • libADM_coreAudio.so
      • libADM_coreImage.so
      • libADM_coreUI.so
      • libADM_render_cli.so
      • libADM_smjs.so
      • libADM_UICli.so
      • libADM_vidEnc_x264.so
      • libADM_vidEnc_xvid.so
     • share
      • ADM_scripts
       • auto
        • Apple iPod.js
        • Optical Disc
         • DVD.js
         • Super Video CD.js
         • Video CD.js
        • Sony PlayStation Portable.js
       • video
        • autoWizard.js
        • filter.js
        • functions.js
      • locale
       • bg
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • ca
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • cs
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • de
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • el
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • es
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • fr
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • hu
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • it
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • ja
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • pl
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • pt_BR
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • ru
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • sr
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • sr@latin
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • tr
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • zh_CN
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
       • zh_TW
        • LC_MESSAGES
         • avidemux.mo
      • man
       • man1
        • avidemux.1.gz
      • pixmaps
       • avidemux.png