avidemux-gtk

Paket-Details
Name avidemux-gtk
Version 2.5.6-14
Beschreibung A graphical tool to edit video (filter/re-encode/split) - GTK GUI
URL http://fixounet.free.fr/avidemux/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Bartłomiej Piotrowski @
Erstellt am 06.12.2015 23:07
Veröffentlicht am 10.12.2015 06:18
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket avidemux-gtk-2.5.6-14-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme ea8cf14e4e03a11f198f760feebdbe2d
SHA256-Prüfsumme 9af30b3f633bdf74210e05799324de9cf8f32c0d6c047c3a3b90e0fe0f0ee5c9
PGP-Signatur avidemux-gtk-2.5.6-14-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 784,84 KByte
Installations-Größe 2,49 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • bin
           • avidemux2_gtk
          • lib
           • ADM_plugins
            • videoEncoder
             • x264
              • libADM_vidEnc_x264_Gtk.so
             • xvid
              • libADM_vidEnc_Xvid_Gtk.so
            • videoFilter
             • libADM_vf_asharp_gtk.so
             • libADM_vf_avisynthResize_gtk.so
             • libADM_vf_chromaShift_gtk.so
             • libADM_vf_cnr2_gtk.so
             • libADM_vf_colorYUV_gtk.so
             • libADM_vf_contrast_gtk.so
             • libADM_vf_Crop_gtk.so
             • libADM_vf_eq2_gtk.so
             • libADM_vf_equalizer_gtk.so
             • libADM_vf_hue_gtk.so
             • libADM_vf_mpdelogo_gtk.so
             • libADM_vf_mplayerResize_gtk.so
             • libADM_vf_sub_gtk.so
           • libADM_render_gtk.so
           • libADM_UIGtk.so
          • share
           • applications
            • avidemux-gtk.desktop