ftgl

Paket-Details
Name ftgl
Version 2.1.3rc5-9
Beschreibung OpenGL library to use arbitrary fonts
URL http://ftgl.wiki.sourceforge.net/
Lizenzen MIT
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Evangelos Foutras @
Erstellt am 06.12.2015 12:30
Veröffentlicht am 10.12.2015 06:18
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket ftgl-2.1.3rc5-9-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme a64b8e86e2a452e99961e5a16ab67830
SHA256-Prüfsumme f39bfd2848b7f11b28c415c0cbf6b4773dafcd94d4d63cf7096a912cfd88297d
PGP-Signatur ftgl-2.1.3rc5-9-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 304,59 KByte
Installations-Größe 1,86 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • include
         • FTGL
          • FTBBox.h
          • FTBitmapGlyph.h
          • FTBuffer.h
          • FTBufferFont.h
          • FTBufferGlyph.h
          • FTExtrdGlyph.h
          • FTFace.h
          • FTFont.h
          • ftgl.h
          • FTGLBitmapFont.h
          • FTGLExtrdFont.h
          • FTGLOutlineFont.h
          • FTGLPixmapFont.h
          • FTGLPolygonFont.h
          • FTGLTextureFont.h
          • FTGlyph.h
          • FTLayout.h
          • FTLibrary.h
          • FTOutlineGlyph.h
          • FTPixmapGlyph.h
          • FTPoint.h
          • FTPolyGlyph.h
          • FTSimpleLayout.h
          • FTSize.h
          • FTTextureGlyph.h
        • lib
         • libftgl.so
         • libftgl.so.2
         • libftgl.so.2.1.3
         • pkgconfig
          • ftgl.pc
        • share
         • doc
          • ftgl
           • html
            • annotated.html
            • arrowdown.png
            • arrowright.png
            • bc_s.png
            • bdwn.png
            • classes.html
            • classFTBBox.html
            • classFTBitmapFont.html
            • classFTBitmapFont.png
            • classFTBitmapGlyph.html
            • classFTBitmapGlyph.png
            • classFTBuffer.html
            • classFTBufferFont.html
            • classFTBufferFont.png
            • classFTBufferGlyph.html
            • classFTBufferGlyph.png
            • classFTExtrudeFont.html
            • classFTExtrudeFont.png
            • classFTExtrudeGlyph.html
            • classFTExtrudeGlyph.png
            • classFTFont.html
            • classFTFont.png
            • classFTGlyph.html
            • classFTGlyph.png
            • classFTLayout.html
            • classFTLayout.png
            • classFTOutlineFont.html
            • classFTOutlineFont.png
            • classFTOutlineGlyph.html
            • classFTOutlineGlyph.png
            • classFTPixmapFont.html
            • classFTPixmapFont.png
            • classFTPixmapGlyph.html
            • classFTPixmapGlyph.png
            • classFTPoint.html
            • classFTPolygonFont.html
            • classFTPolygonFont.png
            • classFTPolygonGlyph.html
            • classFTPolygonGlyph.png
            • classFTSimpleLayout.html
            • classFTSimpleLayout.png
            • classFTTextureFont.html
            • classFTTextureFont.png
            • classFTTextureGlyph.html
            • classFTTextureGlyph.png
            • closed.png
            • dir_68267d1309a1af8e8297ef4c3efbcdba.html
            • dir_d77fa048939b4a22392dcc761d5318fe.html
            • doc.png
            • doxygen.css
            • doxygen.png
            • faq_8dox.html
            • files.html
            • folderclosed.png
            • folderopen.png
            • FTBBox_8h.html
            • FTBBox_8h_source.html
            • FTBitmapGlyph_8h.html
            • FTBitmapGlyph_8h_source.html
            • FTBufferFont_8h.html
            • FTBufferFont_8h_source.html
            • FTBufferGlyph_8h.html
            • FTBufferGlyph_8h_source.html
            • FTBuffer_8h.html
            • FTBuffer_8h_source.html
            • FTExtrdGlyph_8h.html
            • FTExtrdGlyph_8h_source.html
            • FTFont_8h.html
            • FTFont_8h_source.html
            • ftgl-faq.html
            • ftgl-projects.html
            • ftgl-tutorial.html
            • FTGLBitmapFont_8h.html
            • FTGLBitmapFont_8h_source.html
            • FTGLExtrdFont_8h.html
            • FTGLExtrdFont_8h_source.html
            • FTGLOutlineFont_8h.html
            • FTGLOutlineFont_8h_source.html
            • FTGLPixmapFont_8h.html
            • FTGLPixmapFont_8h_source.html
            • FTGLPolygonFont_8h.html
            • FTGLPolygonFont_8h_source.html
            • FTGLTextureFont_8h.html
            • FTGLTextureFont_8h_source.html
            • FTGlyph_8h.html
            • FTGlyph_8h_source.html
            • ftgl_8dox.html
            • ftgl_8h.html
            • ftgl_8h_source.html
            • FTLayout_8h.html
            • FTLayout_8h_source.html
            • FTOutlineGlyph_8h.html
            • FTOutlineGlyph_8h_source.html
            • FTPixmapGlyph_8h.html
            • FTPixmapGlyph_8h_source.html
            • FTPoint_8h.html
            • FTPoint_8h_source.html
            • FTPolyGlyph_8h.html
            • FTPolyGlyph_8h_source.html
            • FTSimpleLayout_8h.html
            • FTSimpleLayout_8h_source.html
            • FTTextureGlyph_8h.html
            • FTTextureGlyph_8h_source.html
            • functions.html
            • functions_func.html
            • functions_rela.html
            • globals.html
            • globals_defs.html
            • globals_func.html
            • globals_type.html
            • hierarchy.html
            • index.html
            • logo.png
            • metrics.png
            • namespaceFTGL.html
            • namespacemembers.html
            • namespacemembers_enum.html
            • namespacemembers_eval.html
            • namespaces.html
            • nav_f.png
            • nav_g.png
            • nav_h.png
            • open.png
            • pages.html
            • projects__using__ftgl_8txt.html
            • rasterfont.png
            • splitbar.png
            • sync_off.png
            • sync_on.png
            • tab_a.png
            • tab_b.png
            • tab_h.png
            • tab_s.png
            • texturefont.png
            • tutorial_8dox.html
            • vectorfont.png
           • projects_using_ftgl.txt
         • licenses
          • ftgl
           • LICENSE