gupnp

Paket-Details
Name gupnp
Version 1.0.2-1
Beschreibung An object-oriented UPNP framework
URL http://gupnp.org/
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan de Groot @
Erstellt am 05.04.2017 13:20
Veröffentlicht am 24.04.2017 14:06
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket gupnp-1.0.2-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme e5e6aa8214ba75c55dace38fd906b4b8
SHA256-Prüfsumme d6796cb6c34c2095edd8613b0261b4a6e3e39171f37ef222cd5671da810404d3
PGP-Signatur gupnp-1.0.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 155,15 KByte
Installations-Größe 1,37 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • gupnp-binding-tool
        • include
         • gupnp-1.0
          • libgupnp
           • gupnp-acl.h
           • gupnp-context-manager.h
           • gupnp-context.h
           • gupnp-control-point.h
           • gupnp-device-info.h
           • gupnp-device-proxy.h
           • gupnp-device.h
           • gupnp-error.h
           • gupnp-resource-factory.h
           • gupnp-root-device.h
           • gupnp-service-info.h
           • gupnp-service-introspection.h
           • gupnp-service-proxy.h
           • gupnp-service.h
           • gupnp-types.h
           • gupnp-uuid.h
           • gupnp-white-list.h
           • gupnp-xml-doc.h
           • gupnp.h
        • lib
         • girepository-1.0
          • GUPnP-1.0.typelib
         • libgupnp-1.0.so
         • libgupnp-1.0.so.4
         • libgupnp-1.0.so.4.0.1
         • pkgconfig
          • gupnp-1.0.pc
        • share
         • gir-1.0
          • GUPnP-1.0.gir
         • gtk-doc
          • html
           • gupnp
            • annotation-glossary.html
            • api-context.html
            • api-device-control.html
            • api-device-impl.html
            • api-device-info.html
            • api-index-0-12-3.html
            • api-index-0-13-0.html
            • api-index-0-13-3.html
            • api-index-0-17-0.html
            • api-index-0-17-2.html
            • api-index-0-19-1.html
            • api-index-0-19-2.html
            • api-index-0-20-11.html
            • api-index-0-20-12.html
            • api-index-0-20-3.html
            • api-index-0-20-4.html
            • api-index-0-20-5.html
            • api-index-0-20-8.html
            • api-index-0-20-9.html
            • api-index-deprecated.html
            • api-index-full.html
            • api-tools.html
            • api-utility.html
            • api.html
            • client-tutorial.html
            • glossary.html
            • gupnp-binding-tool.html
            • gupnp-Error-codes.html
            • gupnp-gupnp-service-introspection.html
            • gupnp-Special-UPnP-types.html
            • gupnp-Utility-functions.html
            • gupnp.devhelp2
            • GUPnPAcl.html
            • GUPnPContext.html
            • GUPnPContextManager.html
            • GUPnPControlPoint.html
            • GUPnPDevice.html
            • GUPnPDeviceInfo.html
            • GUPnPDeviceProxy.html
            • GUPnPResourceFactory.html
            • GUPnPRootDevice.html
            • GUPnPService.html
            • GUPnPServiceInfo.html
            • GUPnPServiceProxy.html
            • GUPnPWhiteList.html
            • GUPnPXMLDoc.html
            • home.png
            • index.html
            • left-insensitive.png
            • left.png
            • overview.html
            • right-insensitive.png
            • right.png
            • schemas-device.html
            • schemas-service.html
            • schemas.html
            • server-tutorial.html
            • style.css
            • tutorial.html
            • up-insensitive.png
            • up.png
         • vala
          • vapi
           • gupnp-1.0.deps
           • gupnp-1.0.vapi