kdegames-kreversi

Paket-Details
Name kdegames-kreversi
Version 16.04.0-2
Beschreibung A simple one player strategy game played against the computer
URL http://kde.org/applications/games/kreversi/
Lizenzen GPL, LGPL, FDL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen kde-applications, kdegames
Packer Felix Yan @
Erstellt am 28.04.2016 08:14
Veröffentlicht am 28.04.2016 15:58
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket kdegames-kreversi-16.04.0-2-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme baef7c6308fb6e7f8a63451ac3ef66c1
SHA256-Prüfsumme 9b22ae60c255b5c32bb09d9a2bc4805c6b394695f3e910a9c0bb2318c4e36927
PGP-Signatur kdegames-kreversi-16.04.0-2-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 374,74 KByte
Installations-Größe 974 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • kreversi
         • share
          • applications
           • kde4
            • kreversi.desktop
          • apps
           • kreversi
            • kreversi.notifyrc
            • kreversiui.rc
            • pics
             • default_theme.desktop
             • default_theme.svgz
            • qml
             • Board.qml
             • CanvasItem.qml
             • Cell.qml
             • Chip.qml
             • globals.js
             • Popup.qml
             • Table.qml
            • sounds
             • reversi-click.wav
             • reversi-won.wav
          • doc
           • HTML
            • en
             • kreversi
              • common
              • index.cache.bz2
              • index.docbook
              • kreversi1.png
          • icons
           • hicolor
            • 128x128
             • apps
              • kreversi.png
            • 16x16
             • apps
              • kreversi.png
            • 22x22
             • apps
              • kreversi.png
            • 32x32
             • apps
              • kreversi.png
            • 48x48
             • apps
              • kreversi.png
            • 64x64
             • apps
              • kreversi.png
           • oxygen
            • 16x16
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • 22x22
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • 32x32
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • 48x48
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • scalable
             • actions
              • lastmoves.svgz
              • legalmoves.svgz