kdesdk-cervisia

Paket-Details
Name kdesdk-cervisia
Version 16.04.0-2
Beschreibung CVS Frontend
URL http://kde.org/applications/development/cervisia/
Lizenzen GPL, LGPL, FDL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen kde-applications, kdesdk
Packer Felix Yan @
Erstellt am 28.04.2016 12:21
Veröffentlicht am 28.04.2016 15:59
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket kdesdk-cervisia-16.04.0-2-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 611b34ac85b96b3dee8112f7a3cda5cd
SHA256-Prüfsumme d8e02a6ce6ba3085b142ad8d0523fdea8e3a4e8847e738cda404f15ef3ed5605
PGP-Signatur kdesdk-cervisia-16.04.0-2-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 570,46 KByte
Installations-Größe 1,9 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • cervisia
          • cvsaskpass
          • cvsservice
         • lib
          • kde4
           • cervisiapart.so
          • libkdeinit4_cervisia.so
          • libkdeinit4_cvsaskpass.so
          • libkdeinit4_cvsservice.so
         • share
          • applications
           • kde4
            • cervisia.desktop
          • apps
           • appdata
            • cervisia.appdata.xml
           • cervisia
            • cervisia.notifyrc
            • cervisiashellui.rc
           • cervisiapart
            • cervisiaui.rc
          • config.kcfg
           • cervisiapart.kcfg
          • dbus-1
           • interfaces
            • org.kde.cervisia.cvsjob.xml
            • org.kde.cervisia.cvsloginjob.xml
            • org.kde.cervisia.cvsservice.xml
            • org.kde.cervisia.repository.xml
          • doc
           • HTML
            • en
             • cervisia
              • annotate.png
              • checkout.png
              • commit.png
              • common
              • diff.png
              • history.png
              • import.png
              • index.cache.bz2
              • index.docbook
              • logtree.png
              • mainview.png
              • patch.png
              • popup.png
              • repositories.png
              • resolve.png
              • updatetag.png
          • icons
           • hicolor
            • 16x16
             • actions
              • vcs-add-cvs-cervisia.png
              • vcs-commit-cvs-cervisia.png
              • vcs-diff-cvs-cervisia.png
              • vcs-remove-cvs-cervisia.png
              • vcs-status-cvs-cervisia.png
              • vcs-update-cvs-cervisia.png
             • apps
              • cervisia.png
            • 22x22
             • actions
              • vcs-add-cvs-cervisia.png
              • vcs-commit-cvs-cervisia.png
              • vcs-diff-cvs-cervisia.png
              • vcs-remove-cvs-cervisia.png
              • vcs-status-cvs-cervisia.png
              • vcs-update-cvs-cervisia.png
             • apps
              • cervisia.png
            • 32x32
             • actions
              • vcs-add-cvs-cervisia.png
              • vcs-commit-cvs-cervisia.png
              • vcs-diff-cvs-cervisia.png
              • vcs-remove-cvs-cervisia.png
              • vcs-status-cvs-cervisia.png
              • vcs-update-cvs-cervisia.png
             • apps
              • cervisia.png
            • 48x48
             • actions
              • vcs-add-cvs-cervisia.png
              • vcs-commit-cvs-cervisia.png
              • vcs-diff-cvs-cervisia.png
              • vcs-remove-cvs-cervisia.png
              • vcs-status-cvs-cervisia.png
              • vcs-update-cvs-cervisia.png
             • apps
              • cervisia.png
            • scalable
             • actions
              • vcs-add-cvs-cervisia.svgz
              • vcs-commit-cvs-cervisia.svgz
              • vcs-diff-cvs-cervisia.svgz
              • vcs-remove-cvs-cervisia.svgz
              • vcs-status-cvs-cervisia.svgz
              • vcs-update-cvs-cervisia.svgz
          • kde4
           • services
            • cervisiapart.desktop
            • cvsservice.desktop
          • man
           • man1
            • cervisia.1.gz