libart-lgpl

Paket-Details
Name libart-lgpl
Version 2.3.21-3
Beschreibung A library for high-performance 2D graphics
URL http://www.levien.com/libart/
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan de Groot @
Erstellt am 22.10.2013 09:53
Veröffentlicht am 22.10.2013 11:57
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libart-lgpl-2.3.21-3-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme ce246886ff27a2047c0c5d17048d272b
SHA256-Prüfsumme 300d471f848f15574e802c5318b8b099e7d2a0f93a418c5bda22750762064bae
PGP-Signatur libart-lgpl-2.3.21-3-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 56,68 KByte
Installations-Größe 176 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • bin
            • libart2-config
           • include
            • libart-2.0
             • libart_lgpl
              • art_affine.h
              • art_alphagamma.h
              • art_bpath.h
              • art_config.h
              • art_filterlevel.h
              • art_gray_svp.h
              • art_misc.h
              • art_pathcode.h
              • art_pixbuf.h
              • art_point.h
              • art_rect.h
              • art_rect_svp.h
              • art_rect_uta.h
              • art_render.h
              • art_render_gradient.h
              • art_render_mask.h
              • art_render_svp.h
              • art_rgb.h
              • art_rgba.h
              • art_rgb_affine.h
              • art_rgb_a_affine.h
              • art_rgb_bitmap_affine.h
              • art_rgb_pixbuf_affine.h
              • art_rgb_rgba_affine.h
              • art_rgb_svp.h
              • art_svp.h
              • art_svp_intersect.h
              • art_svp_ops.h
              • art_svp_point.h
              • art_svp_render_aa.h
              • art_svp_vpath.h
              • art_svp_vpath_stroke.h
              • art_svp_wind.h
              • art_uta.h
              • art_uta_ops.h
              • art_uta_rect.h
              • art_uta_svp.h
              • art_uta_vpath.h
              • art_vpath.h
              • art_vpath_bpath.h
              • art_vpath_dash.h
              • art_vpath_svp.h
              • libart-features.h
              • libart.h
           • lib
            • libart_lgpl_2.so
            • libart_lgpl_2.so.2
            • libart_lgpl_2.so.2.3.21
            • pkgconfig
             • libart-2.0.pc