smbclient

Paket-Details
Name smbclient
Version 4.5.7-1
Beschreibung Tools to access a server's filespace and printers via SMB
URL http://www.samba.org
Lizenzen GPL3
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Tobias Powalowski @
Erstellt am 24.03.2017 08:51
Veröffentlicht am 24.03.2017 08:56
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket smbclient-4.5.7-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 5b81850fe84a519099f259c3bafca5fc
SHA256-Prüfsumme 4892345121f91dc33e925cbc2e38b496da44c435060fe25a4736da2332f54864
PGP-Signatur smbclient-4.5.7-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,94 MByte
Installations-Größe 26,51 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • bin
        • net
        • nmblookup
        • rpcclient
        • smbcacls
        • smbclient
        • smbcquotas
        • smbget
        • smbspool
        • smbtar
        • smbtree
       • include
        • samba-4.0
         • libsmbclient.h
         • netapi.h
       • lib
        • cups
         • backend
          • smb
        • libdcerpc-binding.so
        • libdcerpc-binding.so.0
        • libdcerpc-binding.so.0.0.1
        • libdcerpc-samr.so
        • libdcerpc-samr.so.0
        • libdcerpc-samr.so.0.0.1
        • libdcerpc-server.so
        • libdcerpc-server.so.0
        • libdcerpc-server.so.0.0.1
        • libdcerpc.so
        • libdcerpc.so.0
        • libdcerpc.so.0.0.1
        • libndr-krb5pac.so
        • libndr-krb5pac.so.0
        • libndr-krb5pac.so.0.0.1
        • libndr-nbt.so
        • libndr-nbt.so.0
        • libndr-nbt.so.0.0.1
        • libndr-standard.so
        • libndr-standard.so.0
        • libndr-standard.so.0.0.1
        • libndr.so
        • libndr.so.0
        • libndr.so.0.0.8
        • libnetapi.so
        • libnetapi.so.0
        • libnss_winbind.so
        • libnss_winbind.so.2
        • libnss_wins.so
        • libnss_wins.so.2
        • libsamba-credentials.so
        • libsamba-credentials.so.0
        • libsamba-credentials.so.0.0.1
        • libsamba-errors.so
        • libsamba-errors.so.1
        • libsamba-hostconfig.so
        • libsamba-hostconfig.so.0
        • libsamba-hostconfig.so.0.0.1
        • libsamba-passdb.so
        • libsamba-passdb.so.0
        • libsamba-passdb.so.0.25.0
        • libsamba-policy.so
        • libsamba-policy.so.0
        • libsamba-policy.so.0.0.1
        • libsamba-util.so
        • libsamba-util.so.0
        • libsamba-util.so.0.0.1
        • libsamdb.so
        • libsamdb.so.0
        • libsamdb.so.0.0.1
        • libsmbclient.so
        • libsmbclient.so.0
        • libsmbclient.so.0.2.3
        • libsmbconf.so
        • libsmbconf.so.0
        • libsmbldap.so
        • libsmbldap.so.0
        • libtevent-util.so
        • libtevent-util.so.0
        • libtevent-util.so.0.0.1
        • pkgconfig
         • netapi.pc
         • smbclient.pc
        • samba
         • libaddns-samba4.so
         • libads-samba4.so
         • libasn1-samba4.so.8
         • libasn1-samba4.so.8.0.0
         • libasn1util-samba4.so
         • libauth-sam-reply-samba4.so
         • libauth-samba4.so
         • libauth-unix-token-samba4.so
         • libauth4-samba4.so
         • libauthkrb5-samba4.so
         • libCHARSET3-samba4.so
         • libcli-cldap-samba4.so
         • libcli-ldap-common-samba4.so
         • libcli-ldap-samba4.so
         • libcli-nbt-samba4.so
         • libcli-smb-common-samba4.so
         • libcli-spoolss-samba4.so
         • libcliauth-samba4.so
         • libcluster-samba4.so
         • libcmdline-credentials-samba4.so
         • libcom_err-samba4.so.0
         • libcom_err-samba4.so.0.25
         • libdb-glue-samba4.so
         • libdbwrap-samba4.so
         • libdcerpc-samba-samba4.so
         • libdcerpc-samba4.so
         • libdfs-server-ad-samba4.so
         • libdlz-bind9-for-torture-samba4.so
         • libdnsserver-common-samba4.so
         • libdsdb-garbage-collect-tombstones-samba4.so
         • libdsdb-module-samba4.so
         • libevents-samba4.so
         • libflag-mapping-samba4.so
         • libgenrand-samba4.so
         • libgensec-samba4.so
         • libgpo-samba4.so
         • libgse-samba4.so
         • libgssapi-samba4.so.2
         • libgssapi-samba4.so.2.0.0
         • libhcrypto-samba4.so.5
         • libhcrypto-samba4.so.5.0.1
         • libHDB-SAMBA4-samba4.so
         • libhdb-samba4.so.11
         • libhdb-samba4.so.11.0.2
         • libheimbase-samba4.so.1
         • libheimbase-samba4.so.1.0.0
         • libheimntlm-samba4.so.1
         • libheimntlm-samba4.so.1.0.1
         • libhttp-samba4.so
         • libhx509-samba4.so.5
         • libhx509-samba4.so.5.0.0
         • libidmap-samba4.so
         • libinterfaces-samba4.so
         • libiov-buf-samba4.so
         • libkdc-samba4.so.2
         • libkdc-samba4.so.2.0.0
         • libkrb5-samba4.so.26
         • libkrb5-samba4.so.26.0.0
         • libkrb5samba-samba4.so
         • libldbsamba-samba4.so
         • liblibcli-lsa3-samba4.so
         • liblibcli-netlogon3-samba4.so
         • liblibsmb-samba4.so
         • libLIBWBCLIENT-OLD-samba4.so
         • libmessages-dgm-samba4.so
         • libmessages-util-samba4.so
         • libMESSAGING-samba4.so
         • libmsghdr-samba4.so
         • libmsrpc3-samba4.so
         • libndr-samba-samba4.so
         • libndr-samba4.so
         • libnet-keytab-samba4.so
         • libnetif-samba4.so
         • libnon-posix-acls-samba4.so
         • libnpa-tstream-samba4.so
         • libnss-info-samba4.so
         • libpac-samba4.so
         • libpopt-samba3-samba4.so
         • libposix-eadb-samba4.so
         • libprinting-migrate-samba4.so
         • libprocess-model-samba4.so
         • libregistry-samba4.so
         • libroken-samba4.so.19
         • libroken-samba4.so.19.0.1
         • libsamba-cluster-support-samba4.so
         • libsamba-debug-samba4.so
         • libsamba-modules-samba4.so
         • libsamba-net-samba4.so
         • libsamba-python-samba4.so
         • libsamba-security-samba4.so
         • libsamba-sockets-samba4.so
         • libsamba3-util-samba4.so
         • libsamdb-common-samba4.so
         • libsecrets3-samba4.so
         • libserver-id-db-samba4.so
         • libserver-role-samba4.so
         • libservice-samba4.so
         • libshares-samba4.so
         • libsmb-transport-samba4.so
         • libsmbclient-raw-samba4.so
         • libsmbd-base-samba4.so
         • libsmbd-conn-samba4.so
         • libsmbd-shim-samba4.so
         • libsmbldaphelper-samba4.so
         • libsmbpasswdparser-samba4.so
         • libsmbregistry-samba4.so
         • libsocket-blocking-samba4.so
         • libsys-rw-samba4.so
         • libtalloc-report-samba4.so
         • libtdb-wrap-samba4.so
         • libtime-basic-samba4.so
         • libtorture-samba4.so
         • libtrusts-util-samba4.so
         • libutil-cmdline-samba4.so
         • libutil-reg-samba4.so
         • libutil-setid-samba4.so
         • libutil-tdb-samba4.so
         • libwind-samba4.so.0
         • libwind-samba4.so.0.0.0
         • libxattr-tdb-samba4.so
       • share
        • man
         • man1
          • nmblookup.1.gz
          • rpcclient.1.gz
          • smbcacls.1.gz
          • smbclient.1.gz
          • smbcquotas.1.gz
          • smbget.1.gz
          • smbtar.1.gz
          • smbtree.1.gz
         • man7
          • libsmbclient.7.gz
         • man8
          • net.8.gz
          • smbspool.8.gz