thunderbird

Paket-Details
Name thunderbird
Version 45.0-1
Beschreibung Standalone mail and news reader from mozilla.org
URL http://www.mozilla.org/thunderbird/
Lizenzen MPL, GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 13.04.2016 22:51
Veröffentlicht am 19.04.2016 15:36
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket thunderbird-45.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 7f0a66267e5ff43c6e6d8173fc01d995
SHA256-Prüfsumme 85bd1b0cc63a64c62a7d5c2576f42b9578b40befe05d999bd386fe3e0e46819e
PGP-Signatur thunderbird-45.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 32,7 MByte
Installations-Größe 82,21 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • thunderbird
        • lib
         • thunderbird
          • application.ini
          • blocklist.xml
          • chrome
           • icons
            • default
             • default16.png
             • default22.png
             • default24.png
             • default256.png
             • default32.png
             • default48.png
          • defaults
           • messenger
            • mailViews.dat
           • pref
            • channel-prefs.js
           • preferences
            • vendor.js
          • dependentlibs.list
          • dictionaries
          • distribution
           • extensions
            • {e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}
             • app.ini
             • calendar-js
              • calAlarm.js
              • calAlarmMonitor.js
              • calAlarmService.js
              • calAttachment.js
              • calAttendee.js
              • calCachedCalendar.js
              • calCalendarManager.js
              • calCalendarSearchService.js
              • calDateTime.js
              • calDateTimeFormatter.js
              • calDavRequestHandlers.js
              • calDeletedItems.js
              • calDuration.js
              • calEvent.js
              • calFilter.js
              • calFreeBusyService.js
              • calHtmlExport.js
              • calIcsImportExport.js
              • calIcsParser.js
              • calIcsSerializer.js
              • calICSService-worker.js
              • calICSService.js
              • calItemBase.js
              • calItipItem.js
              • calListFormatter.js
              • calMonthGridPrinter.js
              • calOutlookCSVImportExport.js
              • calPeriod.js
              • calProtocolHandler.js
              • calRecurrenceDate.js
              • calRecurrenceInfo.js
              • calRecurrenceRule.js
              • calRelation.js
              • calStartupService.js
              • calTimezone.js
              • calTodo.js
              • calTransactionManager.js
              • calUtils.js
              • calWcapCalendar.js
              • calWcapCalendarItems.js
              • calWcapErrors.js
              • calWcapRequest.js
              • calWcapSession.js
              • calWcapUtils.js
              • calWeekInfoService.js
              • calWeekPrinter.js
             • chrome.jar
             • chrome.manifest
             • components
              • calBackendLoader.js
              • calCompositeCalendar.js
              • calDavCalendar.js
              • calDefaultACLManager.js
              • calICALJSComponents.js
              • calICSCalendar.js
              • calImportExportModule.js
              • calItemModule.js
              • calItipEmailTransport.js
              • calItipProtocolHandler.js
              • calMemoryCalendar.js
              • calSleepMonitor.js
              • calStorageCalendar.js
              • calTimezoneService.js
              • calWcapCalendarModule.js
              • components.manifest
              • icaljs-manifest
              • interfaces.xpt
              • libcalbasecomps.so
              • libical-manifest
              • lightningTextCalendarConverter.js
             • defaults
              • preferences
               • lightning.js
             • install.rdf
             • modules
              • calAlarmUtils.jsm
              • calAsyncUtils.jsm
              • calAuthUtils.jsm
              • calExtract.jsm
              • calHashedArray.jsm
              • calItemUtils.jsm
              • calIteratorUtils.jsm
              • calItipUtils.jsm
              • calPrintUtils.jsm
              • calProviderUtils.jsm
              • calRecurrenceUtils.jsm
              • calStorageHelpers.jsm
              • calStorageUpgrade.jsm
              • calUtils.jsm
              • calViewUtils.jsm
              • calXMLUtils.jsm
              • ical.js
              • ltnInvitationUtils.jsm
              • ltnUtils.jsm
             • timezones
              • zones.json
          • extensions
           • {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi
          • hyphenation
          • isp
           • Bogofilter.sfd
           • DSPAM.sfd
           • movemail.rdf
           • POPFile.sfd
           • rss.rdf
           • SpamAssassin.sfd
           • SpamPal.sfd
          • libldap60.so
          • libldif60.so
          • liblgpllibs.so
          • libprldap60.so
          • libxul.so
          • omni.ja
          • platform.ini
          • plugin-container
          • removed-files
          • run-mozilla.sh
          • thunderbird
          • thunderbird-bin
        • share
         • applications
          • thunderbird.desktop
         • icons
          • hicolor
           • 16x16
            • apps
             • thunderbird.png
           • 22x22
            • apps
             • thunderbird.png
           • 24x24
            • apps
             • thunderbird.png
           • 256x256
            • apps
             • thunderbird.png
           • 32x32
            • apps
             • thunderbird.png
           • 48x48
            • apps
             • thunderbird.png