xf86-input-elographics

Paket-Details
Name xf86-input-elographics
Version 1.4.1-7
Beschreibung X.org Elographics TouchScreen input driver
URL https://xorg.freedesktop.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Laurent Carlier @
Erstellt am 22.11.2016 07:33
Veröffentlicht am 12.01.2017 08:33
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-elographics-1.4.1-7-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 7f003e173ddf211d13b876b6eca2288d
SHA256-Prüfsumme 2dcb945b35b4aaaf714aedfdce1bd86710e064987928aec8779088dcfede9c6e
PGP-Signatur xf86-input-elographics-1.4.1-7-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 11,59 KByte
Installations-Größe 21 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<24.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=25
   • xorg-server<1.19
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • lib
          • xorg
           • modules
            • input
             • elographics_drv.so
         • share
          • licenses
           • xf86-input-elographics
            • COPYING
          • man
           • man4
            • elographics.4.gz