xf86-input-joystick

Paket-Details
Name xf86-input-joystick
Version 1.6.2-6
Beschreibung X.Org Joystick input driver
URL http://xorg.freedesktop.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen xorg-drivers, xorg
Packer Andreas Radke @
Erstellt am 11.11.2015 09:57
Veröffentlicht am 22.11.2015 07:13
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-joystick-1.6.2-6-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 6c674ca70364978f3ad9df64af71318c
SHA256-Prüfsumme 6b1c55b707ea280a4d8f952bbd23d9cf69ebc632404708007aa96d39e37514a2
PGP-Signatur xf86-input-joystick-1.6.2-6-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 24,13 KByte
Installations-Größe 118 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<22.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=23
   • xorg-server<1.16
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • include
          • xorg
           • joystick-properties.h
         • lib
          • pkgconfig
           • xorg-joystick.pc
          • xorg
           • modules
            • input
             • joystick_drv.so
         • share
          • licenses
           • xf86-input-joystick
            • COPYING
          • man
           • man4
            • joystick.4.gz
          • X11
           • xorg.conf.d
            • 50-joystick.conf