xf86-input-wacom

Paket-Details
Name xf86-input-wacom
Version 0.33.0-1
Beschreibung X.Org Wacom tablet driver
URL http://linuxwacom.sourceforge.net/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 24.05.2016 23:03
Veröffentlicht am 24.05.2016 23:11
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-wacom-0.33.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 54c8630314b870b7964d3ab106bbeadc
SHA256-Prüfsumme 71de3a8ed659bcaace143e4741c097bc35a830ae0ab7b0f195666b4654345b9d
PGP-Signatur xf86-input-wacom-0.33.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 86,44 KByte
Installations-Größe 220 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<22.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=23
   • xorg-server<1.18
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • isdv4-serial-debugger
         • isdv4-serial-inputattach
         • xsetwacom
        • include
         • xorg
          • isdv4.h
          • wacom-properties.h
          • wacom-util.h
          • Xwacom.h
        • lib
         • pkgconfig
          • xorg-wacom.pc
         • systemd
          • system
           • wacom-inputattach@.service
         • udev
          • rules.d
           • wacom.rules
         • xorg
          • modules
           • input
            • wacom_drv.so
        • share
         • man
          • man1
           • xsetwacom.1.gz
          • man4
           • wacom.4.gz
         • X11
          • xorg.conf.d
           • 70-wacom.conf