avidemux-qt

Paket-Details
Name avidemux-qt
Version 2.6.18-1
Beschreibung Graphical tool to edit video (filter/re-encode/split) - Qt GUI
URL http://fixounet.free.fr/avidemux/
Lizenzen GPL2
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Levente Polyak @
Erstellt am 08.01.2017 02:53
Veröffentlicht am 08.01.2017 03:52
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket avidemux-qt-2.6.18-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme b9abe98ad1f896b6828959943adf6d7f
SHA256-Prüfsumme 844083200d5e611c4ae9e447b91d839c02d042f52e1fff5b67dfc26dea1b5630
PGP-Signatur avidemux-qt-2.6.18-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 2,03 MByte
Installations-Größe 7,98 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    • avidemux-gtk
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • avidemux3_jobs_qt5
          • avidemux3_qt5
         • include
          • avidemux
           • 2.6
            • qt5
             • ADM_openGL
              • ADM_openGl.h
              • ADM_openGL_export.h
             • ADM_UIs
              • ADM_dialogFactoryQt4.h
              • ADM_toolkitQt.h
              • ADM_UIQT46_export.h
              • DIA_flyDialogQt4.h
              • DIA_flyDialogQt4_template.h
              • T_openGLFilter.h
             • config.h
         • lib
          • ADM_plugins6
           • shaderDemo
            • 1
             • bump.shader
             • lightning.shader
             • ripple.shader
             • zigzag.shader
           • videoEncoders
            • qt5
             • libADM_ve_x264_QT5.so
             • libADM_ve_x265_QT5.so
           • videoFilters
            • qt5
             • libADM_vf_asharpQT5.so
             • libADM_vf_chromaShiftQT5.so
             • libADM_vf_contrastQT5.so
             • libADM_vf_cropQT5.so
             • libADM_vf_eq2QT5.so
             • libADM_vf_glBenchmark.so
             • libADM_vf_glResize.so
             • libADM_vf_HueQT5.so
             • libADM_vf_logoQT5.so
             • libADM_vf_mpdelogoQT5.so
             • libADM_vf_rotateGlFrag2.so
             • libADM_vf_sampleGlFrag2.so
             • libADM_vf_sampleGlVertex.so
             • libADM_vf_shaderLoaderGl.so
             • libADM_vf_swscaleResizeQT5.so
          • libADM_openGLQT56.so
          • libADM_render6_QT5.so
          • libADM_UIQT56.so
         • share
          • applications
           • avidemux-qt.desktop
          • avidemux6
           • qt5
            • i18n
             • avidemux_ca.qm
             • avidemux_cs.qm
             • avidemux_da.qm
             • avidemux_de.qm
             • avidemux_el.qm
             • avidemux_en.qm
             • avidemux_es.qm
             • avidemux_eu.qm
             • avidemux_fr.qm
             • avidemux_hu.qm
             • avidemux_it.qm
             • avidemux_ja.qm
             • avidemux_pl.qm
             • avidemux_pt_BR.qm
             • avidemux_ru.qm
             • avidemux_sr.qm
             • avidemux_sr@latin.qm
             • avidemux_tr.qm
             • avidemux_zh_TW.qm
             • qtbase_ca.qm
             • qtbase_cs.qm
             • qtbase_de.qm
             • qtbase_fi.qm
             • qtbase_fr.qm
             • qtbase_he.qm
             • qtbase_hu.qm
             • qtbase_it.qm
             • qtbase_ja.qm
             • qtbase_ko.qm
             • qtbase_lv.qm
             • qtbase_pl.qm
             • qtbase_ru.qm
             • qtbase_sk.qm
             • qtbase_uk.qm