celestia

Paket-Details
Name celestia
Version 1.6.1-6
Beschreibung Real-time space simulation
URL http://www.shatters.net/celestia/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Evangelos Foutras @
Erstellt am 06.12.2015 17:31
Veröffentlicht am 10.12.2015 06:27
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket celestia-1.6.1-6-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme d893898d69b2f5abbc08a7f01b293a36
SHA256-Prüfsumme 3f63b4839034e2fafdb9b22674f9629dedcea97d525554459dc3aafa9a21d927
PGP-Signatur celestia-1.6.1-6-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 32,68 MByte
Installations-Größe 66,82 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • bin
            • celestia
           • share
            • applications
             • celestia.desktop
            • celestia
             • celestia-logo.png
             • celestia.cfg
             • celestiaui.xml
             • controls.txt
             • controls_be.txt
             • controls_bg.txt
             • controls_de.txt
             • controls_es.txt
             • controls_fr.txt
             • controls_gl.txt
             • controls_it.txt
             • controls_ja.txt
             • controls_ko.txt
             • controls_nl.txt
             • controls_no.txt
             • controls_pl.txt
             • controls_pt.txt
             • controls_pt_BR.txt
             • controls_ru.txt
             • controls_sk.txt
             • controls_sv.txt
             • controls_uk.txt
             • controls_zh_CN.txt
             • controls_zh_TW.txt
             • COPYING
             • COPYING_bg
             • COPYING_de
             • COPYING_es
             • COPYING_fr
             • COPYING_gl
             • COPYING_it
             • COPYING_ja
             • COPYING_ko
             • COPYING_nl
             • COPYING_pl
             • COPYING_pt
             • COPYING_pt_BR
             • COPYING_ru
             • COPYING_sv
             • COPYING_uk
             • COPYING_zh_CN
             • COPYING_zh_TW
             • data
              • asterisms.dat
              • asteroids.ssc
              • boundaries.dat
              • charm2.stc
              • comets.ssc
              • earth_locs.ssc
              • eros_locs.ssc
              • extrasolar.ssc
              • extrasolar.stc
              • galaxies.dsc
              • gaspra_locs.ssc
              • globulars.dsc
              • hdxindex.dat
              • ida_locs.ssc
              • itokawa_locs.ssc
              • jupitermoons_locs.ssc
              • marsmoons_locs.ssc
              • mars_locs.ssc
              • merc_locs.ssc
              • minormoons.ssc
              • moon_locs.ssc
              • nearstars.stc
              • neptunemoons_locs.ssc
              • numberedmoons.ssc
              • outersys.ssc
              • revised.stc
              • ring_locs.ssc
              • saoxindex.dat
              • saturnmoons_locs.ssc
              • solarsys.ssc
              • spectbins.stc
              • starnames.dat
              • stars.dat
              • uranusmoons_locs.ssc
              • venus_locs.ssc
              • visualbins.stc
              • world-capitals.ssc
             • demo.cel
             • demo_be.cel
             • demo_de.cel
             • demo_es.cel
             • demo_fr.cel
             • demo_gl.cel
             • demo_it.cel
             • demo_ja.cel
             • demo_ko.cel
             • demo_lt.cel
             • demo_lv.cel
             • demo_nl.cel
             • demo_no.cel
             • demo_pl.cel
             • demo_pt.cel
             • demo_pt_BR.cel
             • demo_ru.cel
             • demo_sk.cel
             • demo_sv.cel
             • demo_tr.cel
             • demo_uk.cel
             • demo_zh_CN.cel
             • demo_zh_TW.cel
             • extras-standard
              • cassini
               • cassini.ssc
               • data
                • cassini-cruise.xyzv
                • cassini-orbit.xyzv
                • cassini-solstice.xyzv
                • huygens.xyzv
               • models
                • cassini.3ds
                • huygens.3ds
              • galileo
               • data
                • galileo-cruise.xyzv
                • galileo-orbit.xyzv
               • galileo.ssc
               • models
                • galileo.3ds
              • hubble
               • hubble.ssc
               • models
                • hubble.cmod
              • iss
               • iss.ssc
               • models
                • iss.cmod
               • textures
                • medres
                 • d_ring.jpg
                 • graple.jpg
                 • issb.jpg
                 • issb2.jpg
                 • issb3.jpg
                 • issb4.jpg
                 • issbs.jpg
                 • issbso.jpg
                 • issbso2.jpg
                 • isscov2.jpg
                 • isscover.jpg
                 • isscup.jpg
                 • issdish.jpg
                 • issdot.jpg
                 • issesa.jpg
                 • isshand.jpg
                 • issins.jpg
                 • issku.jpg
                 • issku1.jpg
                 • issku2.jpg
                 • issmb.jpg
                 • issmod.jpg
                 • issp2.jpg
                 • isspanel.jpg
                 • issrad.jpg
                 • issred.jpg
                 • isssolar.jpg
                 • issusa.jpg
                 • issusaf.jpg
                 • isszmod.jpg
                 • iss_dc.jpg
                 • iss_dcs.jpg
                 • iss_un.jpg
                 • metalcon.jpg
                 • nasda.jpg
                 • questcov.jpg
              • mir
               • mir.ssc
               • models
                • mir.3ds
             • extras
              • apollo.ssc
              • shroxclassic.ssc
              • shroxmars.ssc
              • skylab.ssc
             • fonts
              • clean12.txf
              • clean16.txf
              • cleanbold12.txf
              • cleanbold16.txf
              • default.txf
              • helv10.txf
              • helv12.txf
              • helv18.txf
              • helv24.txf
              • helvbold12.txf
              • helvbold18.txf
              • helvbold24.txf
              • sans10.txf
              • sans12.txf
              • sans12_be.txf
              • sans12_bg.txf
              • sans12_ja.txf
              • sans12_ko.txf
              • sans12_ru.txf
              • sans12_uk.txf
              • sans12_zh_CN.txf
              • sans12_zh_TW.txf
              • sans14.txf
              • sans14_be.txf
              • sans14_ja.txf
              • sans14_ko.txf
              • sans14_ru.txf
              • sans14_uk.txf
              • sans14_zh_CN.txf
              • sans14_zh_TW.txf
              • sans20.txf
              • sansbold10.txf
              • sansbold12.txf
              • sansbold14.txf
              • sansbold20.txf
              • sansbold20_be.txf
              • sansbold20_bg.txf
              • sansbold20_ja.txf
              • sansbold20_ko.txf
              • sansbold20_ru.txf
              • sansbold20_uk.txf
              • sansbold20_zh_CN.txf
              • sansbold20_zh_TW.txf
             • guide.cel
             • guide_be.cel
             • guide_bg.cel
             • guide_de.cel
             • guide_es.cel
             • guide_fr.cel
             • guide_gl.cel
             • guide_it.cel
             • guide_ja.cel
             • guide_ko.cel
             • guide_lt.cel
             • guide_nl.cel
             • guide_pl.cel
             • guide_pt.cel
             • guide_pt_BR.cel
             • guide_ru.cel
             • guide_sk.cel
             • guide_sv.cel
             • guide_uk.cel
             • guide_zh_CN.cel
             • guide_zh_TW.cel
             • models
              • amalthea.3ds
              • amalthea.cmod
              • apollo.3ds
              • asteroid.cms
              • bacchus.3ds
              • bacchus.cmod
              • borrelly.cms
              • castalia.3ds
              • castalia.cmod
              • deimos.3ds
              • deimos.cmod
              • E0.png
              • epimetheus.3ds
              • epimetheus.cmod
              • eros.3ds
              • eros.cmod
              • eros.cms
              • gaspra.3ds
              • gaspra.cmod
              • gemini.3ds
              • geographos.3ds
              • geographos.cmod
              • golevka.3ds
              • golevka.cmod
              • halley.3ds
              • halley.cmod
              • hyperion.3ds
              • hyperion.cmod
              • hyperion.cms
              • ida.3ds
              • ida.cmod
              • itokawa.cmod
              • janus.3ds
              • janus.cmod
              • kleopatra.3ds
              • kleopatra.cmod
              • ky26.3ds
              • ky26.cmod
              • larissa.3ds
              • larissa.cmod
              • marsglobalsurvr.3ds
              • marsodyssey.3ds
              • mercury7.3ds
              • MilkyWay.png
              • pandora.3ds
              • pandora.cmod
              • phobos.3ds
              • phobos.cmod
              • phoebe.3ds
              • phoebe.cmod
              • prometheus.3ds
              • prometheus.cmod
              • proteus.3ds
              • proteus.cmod
              • proteus.cms
              • roughsphere.cms
              • S0.png
              • Sa.png
              • Sb.png
              • SBa.png
              • SBb.png
              • SBc.png
              • Sc.png
              • skylab.3ds
              • toutatis.3ds
              • toutatis.cmod
              • vesta.3ds
              • vesta.cmod
             • scripts
              • eclipticgrid.celx
              • galacticgrid.celx
              • horizontalgrid.celx
              • mark-lg.celx
              • z-dist.celx
             • shaders
              • bumpdiffuse.vp
              • bumpdiffuse_arb.vp
              • bumpdiffuse_arb_hdr.vp
              • bumpdiffuse_nv.fp
              • bumphaze.vp
              • bumphaze_arb.vp
              • bumphaze_arb_hdr.vp
              • diffuse.vp
              • diffuse2_arb.vp
              • diffuse_arb.vp
              • diffuse_nv.fp
              • diffuse_texoff.vp
              • diffuse_texoff2_arb.vp
              • diffuse_texoff_arb.vp
              • eclipse1_nv.fp
              • eclipse2_nv.fp
              • ell_galaxy_arb.vp
              • glossmap_arb.vp
              • haze.vp
              • haze2_arb.vp
              • haze_arb.vp
              • multishadow_arb.vp
              • night.vp
              • night2_arb.vp
              • night2_arb_hdr.vp
              • night_arb.vp
              • night_arb_hdr.vp
              • rings.vp
              • ringshadow.vp
              • ringshadow_arb.vp
              • rings_arb.vp
              • shadowtex.vp
              • shadowtex_arb.vp
              • shadow_on_rings_nv.fp
              • simple.vp
              • simple_arb.vp
              • specular.vp
              • specular2_arb.vp
              • specular_arb.vp
              • star_arb.vp
              • texphong_alpha_arb.vp
              • texphong_alpha_nv.fp
              • texphong_arb.vp
              • texphong_nv.fp
             • splash
              • splash.png
             • start.cel
             • start_be.cel
             • start_bg.cel
             • start_de.cel
             • start_es.cel
             • start_fr.cel
             • start_gl.cel
             • start_hu.cel
             • start_it.cel
             • start_ja.cel
             • start_ko.cel
             • start_lt.cel
             • start_lv.cel
             • start_nl.cel
             • start_pl.cel
             • start_pt.cel
             • start_pt_BR.cel
             • start_ru.cel
             • start_sk.cel
             • start_sv.cel
             • start_uk.cel
             • start_zh_CN.cel
             • start_zh_TW.cel
             • textures
              • flare.jpg
              • hires
               • dione.jpg
               • enceladus.jpg
               • iapetus.jpg
               • mercury.jpg
               • mimas.jpg
               • moon.jpg
               • moonbump.jpg
               • phoebe.jpg
               • rhea.jpg
               • tethys.jpg
               • titan.jpg
              • logo.png
              • lores
               • amalthea.jpg
               • ariel-lok-mask.png
               • ariel.jpg
               • astar.jpg
               • asteroid.jpg
               • browndwarf.jpg
               • bstar.jpg
               • callisto-lok-mask.png
               • callisto.jpg
               • charon-lok-spec.jpg
               • charon-lok.jpg
               • deimos.jpg
               • dione.jpg
               • earth-clouds.png
               • earth.png
               • earthnight.jpg
               • enceladus.jpg
               • epimetheus-lok.jpg
               • epimetheus.jpg
               • eros.jpg
               • europa-lok-mask.png
               • europa.jpg
               • exo-class1.jpg
               • exo-class2.jpg
               • exo-class3.jpg
               • exo-class4.jpg
               • exo-class4night.jpg
               • exo-class5.jpg
               • exo-class5night.jpg
               • extrasolar-lok.jpg
               • ganymede-lok-mask.png
               • ganymede.jpg
               • gaspramosaic.jpg
               • gstar.jpg
               • hyperion-lok.jpg
               • hyperion.jpg
               • iapetus.jpg
               • idamosaic.jpg
               • io-lok-mask.png
               • io.jpg
               • janus.jpg
               • jupiter.jpg
               • mars.jpg
               • marsbump.jpg
               • mercury.jpg
               • mimas.jpg
               • miranda-lok-mask.png
               • miranda.jpg
               • moon.jpg
               • moonbump.jpg
               • mstar.jpg
               • neptune-rings.png
               • neptune.jpg
               • oberon-lok-mask.png
               • oberon.jpg
               • phobos.jpg
               • phoebe.jpg
               • pluto-lok-spec.jpg
               • pluto-lok.jpg
               • prometheus.jpg
               • proteus.jpg
               • rhea.jpg
               • saturn-rings.png
               • saturn.jpg
               • tethys.jpg
               • titan-clouds.jpg
               • titan.jpg
               • titania-lok-mask.png
               • titania.jpg
               • triton-lok-mask.png
               • triton.jpg
               • umbriel-lok-mask.png
               • umbriel.jpg
               • uranus-rings.png
               • uranus.jpg
               • venus.jpg
               • venuslike.jpg
               • venuslikenight.jpg
               • venussurface.jpg
              • medres
               • amalthea.jpg
               • ariel.jpg
               • astar.jpg
               • asteroid.jpg
               • browndwarf.jpg
               • bstar.jpg
               • callisto.jpg
               • charon-lok-spec.jpg
               • charon-lok.jpg
               • deimos.jpg
               • dione.jpg
               • earth-clouds.png
               • earth.png
               • earthnight.jpg
               • enceladus.jpg
               • epimetheus-lok.jpg
               • epimetheus.jpg
               • eros.jpg
               • europa.jpg
               • exo-class1.jpg
               • exo-class2.jpg
               • exo-class3.jpg
               • exo-class4.jpg
               • exo-class4night.jpg
               • exo-class5.jpg
               • exo-class5night.jpg
               • ganymede.jpg
               • gaspramosaic.jpg
               • gstar.jpg
               • hyperion-lok.jpg
               • hyperion.jpg
               • iapetus.jpg
               • idamosaic.jpg
               • io.jpg
               • janus.jpg
               • jupiter.jpg
               • mars.jpg
               • marsbump.jpg
               • mercury.jpg
               • mimas.jpg
               • miranda.jpg
               • moon.jpg
               • moonbump.jpg
               • mstar.jpg
               • neptune.jpg
               • oberon.jpg
               • phobos.jpg
               • phoebe.jpg
               • pluto-lok-spec.jpg
               • pluto-lok.jpg
               • prometheus.jpg
               • proteus.jpg
               • rhea.jpg
               • saturn.jpg
               • tethys.jpg
               • titan-clouds.jpg
               • titan.jpg
               • titania.jpg
               • triton.jpg
               • umbriel.jpg
               • venus.jpg
               • venuslike.jpg
               • venuslikenight.jpg
               • venussurface.jpg
            • locale
             • ar
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • be
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • bg
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • de
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • el
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • en
              • LC_MESSAGES
               • celestia_constellations.mo
             • es
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • fr
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • gl
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • hu
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • it
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • ja
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • ko
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • lt
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • lv
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • nl
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • no
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • pl
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • pt
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • pt_BR
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • ro
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • ru
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • sk
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • sv
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • tr
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • uk
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • zh_CN
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
             • zh_TW
              • LC_MESSAGES
               • celestia.mo
               • celestia_constellations.mo
            • pixmaps
             • celestia.png