kdegames-kreversi

Paket-Details
Name kdegames-kreversi
Version 16.04.2-1
Beschreibung A simple one player strategy game played against the computer
URL http://kde.org/applications/games/kreversi/
Lizenzen GPL, LGPL, FDL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen kde-applications, kdegames
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 12.06.2016 04:06
Veröffentlicht am 14.06.2016 19:42
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket kdegames-kreversi-16.04.2-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme a3618543aa5e17c71d509c76bdf02f0e
SHA256-Prüfsumme 28d3f8f69791bcf53c83eb0ddf0934efeb31e876127e5a7c4de169d204d5dd49
PGP-Signatur kdegames-kreversi-16.04.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 380,11 KByte
Installations-Größe 838 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • kreversi
         • share
          • applications
           • kde4
            • kreversi.desktop
          • apps
           • kreversi
            • kreversi.notifyrc
            • kreversiui.rc
            • pics
             • default_theme.desktop
             • default_theme.svgz
            • qml
             • Board.qml
             • CanvasItem.qml
             • Cell.qml
             • Chip.qml
             • globals.js
             • Popup.qml
             • Table.qml
            • sounds
             • reversi-click.wav
             • reversi-won.wav
          • doc
           • HTML
            • en
             • kreversi
              • common
              • index.cache.bz2
              • index.docbook
              • kreversi1.png
          • icons
           • hicolor
            • 128x128
             • apps
              • kreversi.png
            • 16x16
             • apps
              • kreversi.png
            • 22x22
             • apps
              • kreversi.png
            • 32x32
             • apps
              • kreversi.png
            • 48x48
             • apps
              • kreversi.png
            • 64x64
             • apps
              • kreversi.png
           • oxygen
            • 16x16
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • 22x22
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • 32x32
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • 48x48
             • actions
              • lastmoves.png
              • legalmoves.png
            • scalable
             • actions
              • lastmoves.svgz
              • legalmoves.svgz