lighttpd

Paket-Details
Name lighttpd
Version 1.4.41-2
Beschreibung A secure, fast, compliant and very flexible web-server
URL http://www.lighttpd.net/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Pierre Schmitz @
Erstellt am 21.08.2016 08:10
Veröffentlicht am 21.08.2016 08:12
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket lighttpd-1.4.41-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 3da66e3eab1e83be8047e175752c7167
SHA256-Prüfsumme ba36ea773c931d318b65b16a2523cba68a63db699331742fd96a9e823d26d9ec
PGP-Signatur lighttpd-1.4.41-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 254,29 KByte
Installations-Größe 927 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • etc
        • lighttpd
         • lighttpd.conf
        • logrotate.d
         • lighttpd
       • usr
        • bin
         • lighttpd
         • lighttpd-angel
        • lib
         • lighttpd
          • mod_access.so
          • mod_accesslog.so
          • mod_alias.so
          • mod_auth.so
          • mod_cgi.so
          • mod_cml.so
          • mod_compress.so
          • mod_dirlisting.so
          • mod_evasive.so
          • mod_evhost.so
          • mod_expire.so
          • mod_extforward.so
          • mod_fastcgi.so
          • mod_flv_streaming.so
          • mod_indexfile.so
          • mod_magnet.so
          • mod_mysql_vhost.so
          • mod_proxy.so
          • mod_redirect.so
          • mod_rewrite.so
          • mod_rrdtool.so
          • mod_scgi.so
          • mod_secdownload.so
          • mod_setenv.so
          • mod_simple_vhost.so
          • mod_ssi.so
          • mod_staticfile.so
          • mod_status.so
          • mod_trigger_b4_dl.so
          • mod_userdir.so
          • mod_usertrack.so
          • mod_webdav.so
         • systemd
          • system
           • lighttpd.service
         • tmpfiles.d
          • lighttpd.conf
        • share
         • doc
          • lighttpd
           • config
            • conf.d
             • access_log.conf
             • auth.conf
             • cgi.conf
             • cml.conf
             • compress.conf
             • debug.conf
             • dirlisting.conf
             • evhost.conf
             • expire.conf
             • fastcgi.conf
             • geoip.conf
             • magnet.conf
             • mime.conf
             • mod.template
             • mysql_vhost.conf
             • proxy.conf
             • rrdtool.conf
             • scgi.conf
             • secdownload.conf
             • simple_vhost.conf
             • ssi.conf
             • status.conf
             • trigger_b4_dl.conf
             • userdir.conf
             • webdav.conf
            • lighttpd.conf
            • modules.conf
            • vhosts.d
             • vhosts.template
         • licenses
          • lighttpd
           • COPYING
         • man
          • man8
           • lighttpd.8.gz
       • var
        • cache
         • lighttpd
        • log
         • lighttpd