lighttpd

Paket-Details
Name lighttpd
Version 1.4.43-1
Beschreibung A secure, fast, compliant and very flexible web-server
URL http://www.lighttpd.net/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Pierre Schmitz @
Erstellt am 31.10.2016 15:11
Veröffentlicht am 31.10.2016 15:16
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket lighttpd-1.4.43-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 25622d13d8b0c494abb5407bbda8671c
SHA256-Prüfsumme 16ba188536f525711ff6a4cd24c79c6ce99c2275eb40b61ad02a3745051a79de
PGP-Signatur lighttpd-1.4.43-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 268,98 KByte
Installations-Größe 1004 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • etc
        • lighttpd
         • lighttpd.conf
        • logrotate.d
         • lighttpd
       • usr
        • bin
         • lighttpd
         • lighttpd-angel
        • lib
         • lighttpd
          • mod_access.so
          • mod_accesslog.so
          • mod_alias.so
          • mod_auth.so
          • mod_authn_file.so
          • mod_authn_ldap.so
          • mod_authn_mysql.so
          • mod_cgi.so
          • mod_cml.so
          • mod_compress.so
          • mod_deflate.so
          • mod_dirlisting.so
          • mod_evasive.so
          • mod_evhost.so
          • mod_expire.so
          • mod_extforward.so
          • mod_fastcgi.so
          • mod_flv_streaming.so
          • mod_indexfile.so
          • mod_magnet.so
          • mod_mysql_vhost.so
          • mod_proxy.so
          • mod_redirect.so
          • mod_rewrite.so
          • mod_rrdtool.so
          • mod_scgi.so
          • mod_secdownload.so
          • mod_setenv.so
          • mod_simple_vhost.so
          • mod_ssi.so
          • mod_staticfile.so
          • mod_status.so
          • mod_trigger_b4_dl.so
          • mod_uploadprogress.so
          • mod_userdir.so
          • mod_usertrack.so
          • mod_webdav.so
         • systemd
          • system
           • lighttpd.service
         • tmpfiles.d
          • lighttpd.conf
        • share
         • doc
          • lighttpd
           • config
            • conf.d
             • access_log.conf
             • auth.conf
             • cgi.conf
             • cml.conf
             • compress.conf
             • debug.conf
             • dirlisting.conf
             • evhost.conf
             • expire.conf
             • fastcgi.conf
             • geoip.conf
             • magnet.conf
             • mime.conf
             • mod.template
             • mysql_vhost.conf
             • proxy.conf
             • rrdtool.conf
             • scgi.conf
             • secdownload.conf
             • simple_vhost.conf
             • ssi.conf
             • status.conf
             • trigger_b4_dl.conf
             • userdir.conf
             • webdav.conf
            • lighttpd.conf
            • modules.conf
            • vhosts.d
             • vhosts.template
         • licenses
          • lighttpd
           • COPYING
         • man
          • man8
           • lighttpd-angel.8.gz
           • lighttpd.8.gz
       • var
        • cache
         • lighttpd
        • log
         • lighttpd