python2-egenix-mx-base

Paket-Details
Name python2-egenix-mx-base
Version 3.2.9-1
Beschreibung A collection of Python tools
URL http://www.egenix.com/products/python/mxBase/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Felix Yan @
Erstellt am 08.09.2015 09:42
Veröffentlicht am 08.09.2015 09:47
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket python2-egenix-mx-base-3.2.9-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme b971a50094d6fde09e8894a22d896601
SHA256-Prüfsumme 40339a3d05110189d13d72f0a404a0a9cd47d356bfd86e4668cf4850041427a5
PGP-Signatur python2-egenix-mx-base-3.2.9-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 4,07 MByte
Installations-Größe 7,43 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • python-egenix-mx-base<=3.2.4
  • python-egenix-mx-base<=3.2.4
  hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • lib
        • python2.7
         • site-packages
          • egenix_mx_base-3.2.9-py2.7.egg-info
          • mx
           • BeeBase
            • BeeBase.py
            • BeeBase.pyc
            • BeeBase.pyo
            • BeeDict.py
            • BeeDict.pyc
            • BeeDict.pyo
            • BeeIndex.py
            • BeeIndex.pyc
            • BeeIndex.pyo
            • BeeStorage.py
            • BeeStorage.pyc
            • BeeStorage.pyo
            • Cache.py
            • Cache.pyc
            • Cache.pyo
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxBeeBase.pdf
            • ExitFunctions.py
            • ExitFunctions.pyc
            • ExitFunctions.pyo
            • FileLock.py
            • FileLock.pyc
            • FileLock.pyo
            • LICENSE
            • mxBeeBase
             • btr.h
             • calc-sectorsize.py
             • calc-sectorsize.pyc
             • calc-sectorsize.pyo
             • mxBeeBase.h
             • mxBeeBase.so
             • mxh.h
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • test64bit.py
             • test64bit.pyc
             • test64bit.pyo
             • testernesto.py
             • testernesto.pyc
             • testernesto.pyo
             • testjohn.py
             • testjohn.pyc
             • testjohn.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • README
            • showBeeDict.py
            • showBeeDict.pyc
            • showBeeDict.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • COPYRIGHT
           • DateTime
            • ARPA.py
            • ARPA.pyc
            • ARPA.pyo
            • COPYRIGHT
            • DateTime.py
            • DateTime.pyc
            • DateTime.pyo
            • Doc
             • mxDateTime.pdf
            • Examples
             • alarm.py
             • alarm.pyc
             • alarm.pyo
             • AtomicClock.py
             • AtomicClock.pyc
             • AtomicClock.pyo
             • CommandLine.py
             • CommandLine.pyc
             • CommandLine.pyo
             • lifespan.py
             • lifespan.pyc
             • lifespan.pyo
             • numdate.py
             • numdate.pyc
             • numdate.pyo
             • Y2000.py
             • Y2000.pyc
             • Y2000.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • Feasts.py
            • Feasts.pyc
            • Feasts.pyo
            • ISO.py
            • ISO.pyc
            • ISO.pyo
            • LazyModule.py
            • LazyModule.pyc
            • LazyModule.pyo
            • LICENSE
            • Locale.py
            • Locale.pyc
            • Locale.pyo
            • mxDateTime
             • mxDateTime.h
             • mxDateTime.so
             • mxDateTime_Python.py
             • mxDateTime_Python.pyc
             • mxDateTime_Python.pyo
             • mxh.h
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • testabsdatetime.py
             • testabsdatetime.pyc
             • testabsdatetime.pyo
             • testcmp.py
             • testcmp.pyc
             • testcmp.pyo
             • testcoerce.py
             • testcoerce.pyc
             • testcoerce.pyo
             • testcomdates.py
             • testcomdates.pyc
             • testcomdates.pyo
             • testnow.py
             • testnow.pyc
             • testnow.pyo
             • testnumpy.py
             • testnumpy.pyc
             • testnumpy.pyo
             • testpydatetime.py
             • testpydatetime.pyc
             • testpydatetime.pyo
             • testpytimedelta.py
             • testpytimedelta.pyc
             • testpytimedelta.pyo
             • testrichard.py
             • testrichard.pyc
             • testrichard.pyo
             • testroundoff.py
             • testroundoff.pyc
             • testroundoff.pyo
             • testslotops.py
             • testslotops.pyc
             • testslotops.pyo
             • teststrftime.py
             • teststrftime.pyc
             • teststrftime.pyo
             • testsubclassing.py
             • testsubclassing.pyc
             • testsubclassing.pyo
             • testticks.py
             • testticks.pyc
             • testticks.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • NIST.py
            • NIST.pyc
            • NIST.pyo
            • ODMG.py
            • ODMG.pyc
            • ODMG.pyo
            • Parser.py
            • Parser.pyc
            • Parser.pyo
            • README
            • timegm.py
            • timegm.pyc
            • timegm.pyo
            • Timezone.py
            • Timezone.pyc
            • Timezone.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • LICENSE
           • Log.py
           • Log.pyc
           • Log.pyo
           • Misc
            • Cache.py
            • Cache.pyc
            • Cache.pyo
            • CommandLine.py
            • CommandLine.pyc
            • CommandLine.pyo
            • ConfigFile.py
            • ConfigFile.pyc
            • ConfigFile.pyo
            • Cookie.py
            • Cookie.pyc
            • Cookie.pyo
            • COPYRIGHT
            • CSV.py
            • CSV.pyc
            • CSV.pyo
            • Daemon.py
            • Daemon.pyc
            • Daemon.pyo
            • ExitFunctions.py
            • ExitFunctions.pyc
            • ExitFunctions.pyo
            • FileLock.py
            • FileLock.pyc
            • FileLock.pyo
            • LazyModule.py
            • LazyModule.pyc
            • LazyModule.pyo
            • LICENSE
            • Namespace.py
            • Namespace.pyc
            • Namespace.pyo
            • OrderedMapping.py
            • OrderedMapping.pyc
            • OrderedMapping.pyo
            • PackageTools.py
            • PackageTools.pyc
            • PackageTools.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • NewBuiltins.py
           • NewBuiltins.pyc
           • NewBuiltins.pyo
           • Proxy
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxProxy.pdf
            • LICENSE
            • mxProxy
             • mxh.h
             • mxProxy.h
             • mxProxy.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • testvlad.py
             • testvlad.pyc
             • testvlad.pyo
             • weakreftest.py
             • weakreftest.pyc
             • weakreftest.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • Proxy.py
            • Proxy.pyc
            • Proxy.pyo
            • README
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • Queue
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxQueue.pdf
            • LICENSE
            • mxQueue
             • mxh.h
             • mxQueue.h
             • mxQueue.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • queuebench.py
            • queuebench.pyc
            • queuebench.pyo
            • README
            • UserQueue.py
            • UserQueue.pyc
            • UserQueue.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • Stack
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxStack.pdf
            • LICENSE
            • mxStack
             • mxh.h
             • mxStack.h
             • mxStack.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • README
            • stackbench.py
            • stackbench.pyc
            • stackbench.pyo
            • UserStack.py
            • UserStack.pyc
            • UserStack.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • TextTools
            • Constants
             • Sets.py
             • Sets.pyc
             • Sets.pyo
             • TagTables.py
             • TagTables.pyc
             • TagTables.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxTextTools.pdf
            • Examples
             • altRTF.py
             • altRTF.pyc
             • altRTF.pyo
             • HTML.py
             • HTML.pyc
             • HTML.pyo
             • Loop.py
             • Loop.pyc
             • Loop.pyo
             • mysplit.py
             • mysplit.pyc
             • mysplit.pyo
             • pytag.py
             • pytag.pyc
             • pytag.pyo
             • Python.py
             • Python.pyc
             • Python.pyo
             • RegExp.py
             • RegExp.pyc
             • RegExp.pyo
             • RTF.py
             • RTF.pyc
             • RTF.pyo
             • Tim.py
             • Tim.pyc
             • Tim.pyo
             • Words.py
             • Words.pyc
             • Words.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • LICENSE
            • mxTextTools
             • mxbmse.h
             • mxh.h
             • mxTextTools.h
             • mxTextTools.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • testHTML.py
             • testHTML.pyc
             • testHTML.pyo
             • testkj.py
             • testkj.pyc
             • testkj.pyo
             • testPickleSegFault.py
             • testPickleSegFault.pyc
             • testPickleSegFault.pyo
             • testSegFault.py
             • testSegFault.pyc
             • testSegFault.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • README
            • TextTools.py
            • TextTools.pyc
            • TextTools.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • Tools
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxTools.pdf
            • Examples
             • Acquisition.py
             • Acquisition.pyc
             • Acquisition.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • LICENSE
            • mxTools
             • bench1.py
             • bench1.pyc
             • bench1.pyo
             • bench2.py
             • bench2.pyc
             • bench2.pyo
             • hack.py
             • hack.pyc
             • hack.pyo
             • mxh.h
             • mxTools.h
             • mxTools.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • test_safecall.py
             • test_safecall.pyc
             • test_safecall.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • NewBuiltins.py
            • NewBuiltins.pyc
            • NewBuiltins.pyo
            • README
            • Tools.py
            • Tools.pyc
            • Tools.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • UID
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxUID.pdf
            • LICENSE
            • mxUID
             • mxh.h
             • mxUID.h
             • mxUID.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • README
            • UID.py
            • UID.pyc
            • UID.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • URL
            • COPYRIGHT
            • Doc
             • mxURL.pdf
            • LazyModule.py
            • LazyModule.pyc
            • LazyModule.pyo
            • LICENSE
            • Listing.py
            • Listing.pyc
            • Listing.pyo
            • mxURL
             • mxh.h
             • mxURL.h
             • mxURL.so
             • test.py
             • test.pyc
             • test.pyo
             • __init__.py
             • __init__.pyc
             • __init__.pyo
            • README
            • URL.py
            • URL.pyc
            • URL.pyo
            • __init__.py
            • __init__.pyc
            • __init__.pyo
           • __init__.py
           • __init__.pyc
           • __init__.pyo
       • share
        • licenses
         • python2-egenix-mx-base
          • LICENSE