qtcreator

Paket-Details
Name qtcreator
Version 4.2.1-1
Beschreibung Lightweight, cross-platform integrated development environment
URL http://qt-project.org
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Sven-Hendrik Haase @
Erstellt am 23.01.2017 14:11
Veröffentlicht am 23.01.2017 14:17
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qtcreator-4.2.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 16cb1a3c1358c862771815e505bf5417
SHA256-Prüfsumme 9aefcb65b337f37ae81b70ceb8f48fb9e122f6061e19b34d8dfb9f5c6131ac78
PGP-Signatur qtcreator-4.2.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 24,59 MByte
Installations-Größe 85,12 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • qbs
          • qbs-config
          • qbs-config-ui
          • qbs-qmltypes
          • qbs-setup-android
          • qbs-setup-qt
          • qbs-setup-toolchains
          • qtcreator
          • qtcreator-bin
          • qtcreator.sh
         • lib
          • qtcreator
           • libAggregation.so
           • libAggregation.so.4
           • libAggregation.so.4.2
           • libAggregation.so.4.2.1
           • libClangbackendipc.so
           • libClangbackendipc.so.4
           • libClangbackendipc.so.4.2
           • libClangbackendipc.so.4.2.1
           • libCPlusPlus.so
           • libCPlusPlus.so.4
           • libCPlusPlus.so.4.2
           • libCPlusPlus.so.4.2.1
           • libExtensionSystem.so
           • libExtensionSystem.so.4
           • libExtensionSystem.so.4.2
           • libExtensionSystem.so.4.2.1
           • libFlameGraph.so
           • libFlameGraph.so.4
           • libFlameGraph.so.4.2
           • libFlameGraph.so.4.2.1
           • libGLSL.so
           • libGLSL.so.4
           • libGLSL.so.4.2
           • libGLSL.so.4.2.1
           • libLanguageUtils.so
           • libLanguageUtils.so.4
           • libLanguageUtils.so.4.2
           • libLanguageUtils.so.4.2.1
           • libModeling.so
           • libModeling.so.4
           • libModeling.so.4.2
           • libModeling.so.4.2.1
           • libqbscore.so
           • libqbscore.so.1
           • libqbscore.so.1.7
           • libqbscore.so.1.7.1
           • libqbsqtprofilesetup.so
           • libqbsqtprofilesetup.so.1
           • libqbsqtprofilesetup.so.1.7
           • libqbsqtprofilesetup.so.1.7.1
           • libQmlDebug.so
           • libQmlDebug.so.4
           • libQmlDebug.so.4.2
           • libQmlDebug.so.4.2.1
           • libQmlEditorWidgets.so
           • libQmlEditorWidgets.so.4
           • libQmlEditorWidgets.so.4.2
           • libQmlEditorWidgets.so.4.2.1
           • libQmlJS.so
           • libQmlJS.so.4
           • libQmlJS.so.4.2
           • libQmlJS.so.4.2.1
           • libQtcSsh.so
           • libQtcSsh.so.4
           • libQtcSsh.so.4.2
           • libQtcSsh.so.4.2.1
           • libSqlite.so
           • libSqlite.so.4
           • libSqlite.so.4.2
           • libSqlite.so.4.2.1
           • libTimeline.so
           • libTimeline.so.4
           • libTimeline.so.4.2
           • libTimeline.so.4.2.1
           • libUtils.so
           • libUtils.so.4
           • libUtils.so.4.2
           • libUtils.so.4.2.1
           • plugins
            • libAndroid.so
            • libAutoTest.so
            • libAutotoolsProjectManager.so
            • libBareMetal.so
            • libBazaar.so
            • libBeautifier.so
            • libBinEditor.so
            • libBookmarks.so
            • libClangCodeModel.so
            • libClangStaticAnalyzer.so
            • libClassView.so
            • libClearCase.so
            • libCMakeProjectManager.so
            • libCodePaster.so
            • libCore.so
            • libCppEditor.so
            • libCppTools.so
            • libCVS.so
            • libDebugger.so
            • libDesigner.so
            • libDiffEditor.so
            • libEmacsKeys.so
            • libFakeVim.so
            • libGenericProjectManager.so
            • libGit.so
            • libGLSLEditor.so
            • libHelloWorld.so
            • libHelp.so
            • libImageViewer.so
            • libIos.so
            • libMacros.so
            • libMercurial.so
            • libModelEditor.so
            • libNim.so
            • libPerforce.so
            • libProjectExplorer.so
            • libPythonEditor.so
            • libQbsProjectManager.so
            • libQmakeAndroidSupport.so
            • libQmakeProjectManager.so
            • libQmlDesigner.so
            • libQmlJSEditor.so
            • libQmlJSTools.so
            • libQmlProfiler.so
            • libQmlProjectManager.so
            • libQnx.so
            • libQtSupport.so
            • libRemoteLinux.so
            • libResourceEditor.so
            • libScxmlEditor.so
            • libSubversion.so
            • libTaskList.so
            • libTextEditor.so
            • libTodo.so
            • libUpdateInfo.so
            • libValgrind.so
            • libVcsBase.so
            • libWelcome.so
            • libWinRt.so
            • qbs
             • plugins
              • libqbs_cpp_scanner.so
              • libqbs_qt_scanner.so
            • qmldesigner
             • libcomponentsplugin.so
             • libqtquickplugin.so
         • libexec
          • qtcreator
           • buildoutputparser
           • clangbackend
           • cpaster
           • qml2puppet
           • qtcreator_process_stub
           • qtpromaker
           • sdktool
         • share
          • applications
           • org.qt-project.qtcreator.desktop
           • qtcreator.desktop
          • doc
           • qtcreator
            • qtcreator-dev.qch
            • qtcreator.qch
          • icons
           • hicolor
            • 128x128
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 16x16
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 24x24
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 256x256
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 32x32
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 48x48
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 512x512
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
            • 64x64
             • apps
              • QtProject-qtcreator.png
          • licenses
           • qtcreator
            • LICENSE.GPL3-EXCEPT
          • metainfo
           • org.qt-project.qtcreator.appdata.xml
          • qtcreator
           • cplusplus
            • wrappedQtHeaders
             • QtCore
              • qobjectdefs.h
           • debugger
            • boosttypes.py
            • cdbbridge.py
            • creatortypes.py
            • dumper.py
            • gdbbridge.py
            • LICENSE.GPL3-EXCEPT
            • lldbbridge.py
            • misctypes.py
            • opencvtypes.py
            • pdbbridge.py
            • personaltypes.py
            • qttypes.py
            • README.txt
            • stdtypes.py
           • externaltools
            • lrelease.xml
            • lupdate.xml
            • qmlscene.xml
            • qmlviewer.xml
            • sort.xml
            • vi.xml
           • fonts
            • SourceCodePro-Bold.ttf
            • SourceCodePro-It.ttf
            • SourceCodePro-Regular.ttf
            • SourceCodePro.txt
           • generic-highlighter
            • alert.xml
            • autoconf.xml
            • bash.xml
            • cmake.xml
            • css.xml
            • doxygen.xml
            • dtd.xml
            • html.xml
            • ini.xml
            • java.xml
            • javadoc.xml
            • makefile.xml
            • perl.xml
            • ruby.xml
            • valgrind-suppression.xml
            • xml.xml
            • yacc.xml
           • glsl
            • glsl_120.frag
            • glsl_120.vert
            • glsl_120_common.glsl
            • glsl_es_100.frag
            • glsl_es_100.vert
            • glsl_es_100_common.glsl
           • modeleditor
            • standard.def
           • qbs
            • share
             • qbs
              • examples
               • app-and-lib
                • app
                 • app.qbs
                 • main.cpp
                • app_and_lib.qbs
                • lib
                 • lib.cpp
                 • lib.h
                 • lib.qbs
               • cocoa-application
                • CocoaApplication.qbs
                • CocoaApplication.xcodeproj
                 • project.pbxproj
                • CocoaApplication
                 • AppDelegate.h
                 • AppDelegate.m
                 • CocoaApplication-Info.plist
                 • CocoaApplication-Prefix.pch
                 • en.lproj
                  • Credits.rtf
                  • InfoPlist.strings
                  • MainMenu.xib
                 • main.m
               • cocoa-touch-application
                • CocoaTouchApplication.qbs
                • CocoaTouchApplication.xcodeproj
                 • project.pbxproj
                • CocoaTouchApplication
                 • AppDelegate.h
                 • AppDelegate.m
                 • CocoaTouchApplication-Info.plist
                 • CocoaTouchApplication-Prefix.pch
                 • Default-568h@2x.png
                 • Default.png
                 • Default@2x.png
                 • DetailViewController.h
                 • DetailViewController.m
                 • en.lproj
                  • DetailViewController_iPad.xib
                  • DetailViewController_iPhone.xib
                  • InfoPlist.strings
                  • MasterViewController_iPad.xib
                  • MasterViewController_iPhone.xib
                 • main.m
                 • MasterViewController.h
                 • MasterViewController.m
               • code-generator
                • code-generator.qbs
                • hwgen.cpp
               • collidingmice
                • collidingmice.qbs
                • images
                 • cheese.jpg
                • main.cpp
                • mice.qrc
                • mouse.cpp
                • mouse.h
               • examples.qbs
               • helloworld-complex
                • hello.qbs
                • src
                 • foo.cpp
                 • foo.h
                 • main.cpp
                 • specialfeature.cpp
                 • specialfeature.h
               • helloworld-minimal
                • hello.qbs
                • main.cpp
               • helloworld-qt
                • hello.qbs
                • main.cpp
               • install-bundle
                • coreutils.cpp
                • coreutils.h
                • install-bundle.qbs
                • main.cpp
              • imports
               • qbs
                • base
                 • AndroidApk.qbs
                 • Application.qbs
                 • ApplicationExtension.qbs
                 • AutotestRunner.qbs
                 • CppApplication.qbs
                 • DynamicLibrary.qbs
                 • InnoSetup.qbs
                 • InstallPackage.qbs
                 • JavaClassCollection.qbs
                 • JavaJarFile.qbs
                 • Library.qbs
                 • LoadableModule.qbs
                 • NetModule.qbs
                 • NodeJSApplication.qbs
                 • NSISSetup.qbs
                 • QtApplication.qbs
                 • QtGuiApplication.qbs
                 • StaticLibrary.qbs
                 • WindowsInstallerPackage.qbs
                 • WindowsSetupPackage.qbs
                 • XPCService.qbs
                • BundleTools
                 • bundle-tools.js
                • DarwinTools
                 • darwin-tools.js
                • ModUtils
                 • utils.js
                • PathTools
                 • path-tools.js
                • Probes
                 • AndroidNdkProbe.qbs
                 • AndroidSdkProbe.qbs
                 • BinaryProbe.qbs
                 • FrameworkProbe.qbs
                 • GccProbe.qbs
                 • IncludeProbe.qbs
                 • InnoSetupProbe.qbs
                 • JdkProbe.qbs
                 • MsvcProbe.qbs
                 • NodeJsProbe.qbs
                 • NpmProbe.qbs
                 • path-probe.js
                 • PathProbe.qbs
                 • PkgConfigProbe.qbs
                 • TypeScriptProbe.qbs
                 • WiXProbe.qbs
                • UnixUtils
                 • unix-utils.js
                • WindowsUtils
                 • windows-utils.js
              • modules
               • Android
                • ndk
                 • ndk.qbs
                 • utils.js
                • sdk
                 • sdk.qbs
                 • utils.js
               • archiver
                • archiver.qbs
               • bundle
                • bundle.js
                • BundleModule.qbs
                • MacOSX-Package-Types.xcspec
                • MacOSX-Product-Types.xcspec
                • update-specs.sh
               • cli
                • cli.js
                • CLIModule.qbs
                • mono.qbs
                • windows-dotnet.qbs
               • cpp
                • android-gcc.qbs
                • CppModule.qbs
                • DarwinGCC.qbs
                • gcc.js
                • GenericGCC.qbs
                • genericunix-gcc.qbs
                • ios-gcc.qbs
                • LinuxGCC.qbs
                • macos-gcc.qbs
                • msvc.js
                • tvos-gcc.qbs
                • UnixGCC.qbs
                • watchos-gcc.qbs
                • windows-mingw.qbs
                • windows-msvc.qbs
               • ib
                • ib.js
                • IBModule.qbs
               • innosetup
                • InnoSetupModule.qbs
               • java
                • io
                 • qt
                  • qbs
                   • Artifact.java
                   • ArtifactListJsonWriter.java
                   • ArtifactListTextWriter.java
                   • ArtifactListWriter.java
                   • ArtifactListXmlWriter.java
                   • tools
                    • JavaCompilerScannerTool.java
                    • utils
                     • ArtifactProcessor.java
                     • ArtifactScanner.java
                     • JavaCompilerOptions.java
                     • JavaCompilerScanner.java
                     • NullFileObject.java
                • JavaModule.qbs
                • utils.js
               • lex_yacc
                • lexyacc.js
                • lexyacc.qbs
               • nodejs
                • nodejs.js
                • NodeJS.qbs
               • nsis
                • NSISModule.qbs
               • qbs
                • common.qbs
               • typescript
                • qbs-tsc-scan
                 • .gitignore
                 • qbs-tsc-scan.ts
                • typescript.js
                • TypeScriptModule.qbs
               • wix
                • WiXModule.qbs
               • xcode
                • xcode.js
                • xcode.qbs
           • qml-type-descriptions
            • builtins.qmltypes
            • qbs-bundle.json
            • qbs.qmltypes
            • qmlproject-bundle.json
            • qmlproject.qmltypes
            • qmlruntime.qmltypes
            • qmltypes-bundle.json
            • qt-labs-folderlistmodel.qmltypes
            • qt-labs-gestures.qmltypes
            • qt-labs-particles.qmltypes
            • qt4QtQuick1-bundle.json
            • qt5QtQuick1-bundle.json
            • qt5QtQuick2-bundle.json
            • qtmobility-connectivity.qmltypes
            • qtmobility-contacts.qmltypes
            • qtmobility-feedback.qmltypes
            • qtmobility-gallery.qmltypes
            • qtmobility-location.qmltypes
            • qtmobility-messaging.qmltypes
            • qtmobility-organizer.qmltypes
            • qtmobility-publishsubscribe.qmltypes
            • qtmobility-sensors.qmltypes
            • qtmobility-serviceframework.qmltypes
            • qtmobility-systeminfo.qmltypes
            • qtmultimediakit.qmltypes
            • qtwebkit.qmltypes
           • qml
            • qmlpuppet
             • commands
              • changeauxiliarycommand.cpp
              • changeauxiliarycommand.h
              • changebindingscommand.cpp
              • changebindingscommand.h
              • changefileurlcommand.cpp
              • changefileurlcommand.h
              • changeidscommand.cpp
              • changeidscommand.h
              • changenodesourcecommand.cpp
              • changenodesourcecommand.h
              • changestatecommand.cpp
              • changestatecommand.h
              • changevaluescommand.cpp
              • changevaluescommand.h
              • childrenchangedcommand.cpp
              • childrenchangedcommand.h
              • clearscenecommand.cpp
              • clearscenecommand.h
              • commands.pri
              • completecomponentcommand.cpp
              • completecomponentcommand.h
              • componentcompletedcommand.cpp
              • componentcompletedcommand.h
              • createinstancescommand.cpp
              • createinstancescommand.h
              • createscenecommand.cpp
              • createscenecommand.h
              • debugoutputcommand.cpp
              • debugoutputcommand.h
              • endpuppetcommand.cpp
              • endpuppetcommand.h
              • informationchangedcommand.cpp
              • informationchangedcommand.h
              • pixmapchangedcommand.cpp
              • pixmapchangedcommand.h
              • puppetalivecommand.cpp
              • puppetalivecommand.h
              • removeinstancescommand.cpp
              • removeinstancescommand.h
              • removepropertiescommand.cpp
              • removepropertiescommand.h
              • removesharedmemorycommand.cpp
              • removesharedmemorycommand.h
              • reparentinstancescommand.cpp
              • reparentinstancescommand.h
              • statepreviewimagechangedcommand.cpp
              • statepreviewimagechangedcommand.h
              • synchronizecommand.cpp
              • synchronizecommand.h
              • tokencommand.cpp
              • tokencommand.h
              • valueschangedcommand.cpp
              • valueschangedcommand.h
             • container
              • addimportcontainer.cpp
              • addimportcontainer.h
              • container.pri
              • idcontainer.cpp
              • idcontainer.h
              • imagecontainer.cpp
              • imagecontainer.h
              • informationcontainer.cpp
              • informationcontainer.h
              • instancecontainer.cpp
              • instancecontainer.h
              • mockuptypecontainer.cpp
              • mockuptypecontainer.h
              • propertyabstractcontainer.cpp
              • propertyabstractcontainer.h
              • propertybindingcontainer.cpp
              • propertybindingcontainer.h
              • propertyvaluecontainer.cpp
              • propertyvaluecontainer.h
              • reparentcontainer.cpp
              • reparentcontainer.h
              • sharedmemory.h
              • sharedmemory_qt.cpp
              • sharedmemory_unix.cpp
             • html
              • welcome.html
             • images
              • template_image.png
              • webkit.png
             • instances
              • instances.pri
              • nodeinstanceclientproxy.cpp
              • nodeinstanceclientproxy.h
             • interfaces
              • commondefines.h
              • interfaces.pri
              • nodeinstanceclientinterface.h
              • nodeinstanceglobal.h
              • nodeinstanceserverinterface.cpp
              • nodeinstanceserverinterface.h
             • mockfiles
              • GenericBackend.qml
              • Window.qml
             • qml2puppet
              • Info.plist
              • instances
               • anchorchangesnodeinstance.cpp
               • anchorchangesnodeinstance.h
               • behaviornodeinstance.cpp
               • behaviornodeinstance.h
               • childrenchangeeventfilter.cpp
               • childrenchangeeventfilter.h
               • componentnodeinstance.cpp
               • componentnodeinstance.h
               • dummycontextobject.cpp
               • dummycontextobject.h
               • dummynodeinstance.cpp
               • dummynodeinstance.h
               • instances.pri
               • layoutnodeinstance.cpp
               • layoutnodeinstance.h
               • nodeinstanceserver.cpp
               • nodeinstanceserver.h
               • nodeinstancesignalspy.cpp
               • nodeinstancesignalspy.h
               • objectnodeinstance.cpp
               • objectnodeinstance.h
               • positionernodeinstance.cpp
               • positionernodeinstance.h
               • qmlpropertychangesnodeinstance.cpp
               • qmlpropertychangesnodeinstance.h
               • qmlstatenodeinstance.cpp
               • qmlstatenodeinstance.h
               • qmltransitionnodeinstance.cpp
               • qmltransitionnodeinstance.h
               • qt5informationnodeinstanceserver.cpp
               • qt5informationnodeinstanceserver.h
               • qt5nodeinstanceclientproxy.cpp
               • qt5nodeinstanceclientproxy.h
               • qt5nodeinstanceserver.cpp
               • qt5nodeinstanceserver.h
               • qt5previewnodeinstanceserver.cpp
               • qt5previewnodeinstanceserver.h
               • qt5rendernodeinstanceserver.cpp
               • qt5rendernodeinstanceserver.h
               • qt5testnodeinstanceserver.cpp
               • qt5testnodeinstanceserver.h
               • quickitemnodeinstance.cpp
               • quickitemnodeinstance.h
               • servernodeinstance.cpp
               • servernodeinstance.h
              • qml2puppet.pri
              • qml2puppet.pro
              • qml2puppetmain.cpp
             • qmlprivategate
              • designercustomobjectdata.cpp
              • designercustomobjectdata.h
              • designersupportdelegate.h
              • metaobject.cpp
              • metaobject.h
              • qmlprivategate.cpp
              • qmlprivategate.h
              • qmlprivategate.pri
              • qmlprivategate_56.cpp
             • qmlpuppet.qrc
             • qmlpuppet_utilities.pri
             • types
              • enumeration.cpp
              • enumeration.h
              • types.pri
           • qmldesigner
            • common
             • DesignerScrollViewStyle.qml
            • itemLibraryQmlSources
             • ItemDelegate.qml
             • ItemsView.qml
            • propertyEditorQmlSources
             • HelperWidgets
              • AligmentHorizontalButtons.qml
              • AligmentVerticalButtons.qml
              • AnchorButtons.qml
              • BoolButtonRowButton.qml
              • Button.qml
              • ButtonRow.qml
              • ButtonRow2.qml
              • ButtonRowButton.qml
              • CheckBox.qml
              • ColorButton.qml
              • ColorCheckButton.qml
              • ColorEditor.qml
              • ColorLogic.qml
              • ComboBox.qml
              • Constants.js
              • CustomCheckBoxStyle.qml
              • CustomComboBoxStyle.qml
              • CustomSpinBoxStyle.qml
              • DoubleSpinBox.qml
              • ExpandingSpacer.qml
              • ExpressionTextField.qml
              • ExtendedFunctionButton.qml
              • FlickableSection.qml
              • FontComboBox.qml
              • FontSection.qml
              • FontStyleButtons.qml
              • GradientLine.qml
              • GroupBox.qml
              • HueSlider.qml
              • IconLabel.qml
              • images
               • checkers.png
               • down-arrow.png
               • down-arrow@2x.png
               • expression.png
               • expression@2x.png
               • icon_color_gradient.png
               • icon_color_none.png
               • icon_color_solid.png
               • placeholder.png
               • placeholder@2x.png
               • submenu.png
               • submenu@2x.png
               • up-arrow.png
               • up-arrow@2x.png
              • Label.qml
              • LineEdit.qml
              • OriginControl.qml
              • PaddingSection.qml
              • qmldir
              • RoundedPanel.qml
              • ScrollView.qml
              • SecondColumnLayout.qml
              • Section.qml
              • SectionLayout.qml
              • SpinBox.qml
              • StandardTextSection.qml
              • Tab.qml
              • TabView.qml
              • ToolTipArea.qml
              • UrlChooser.qml
             • PropertyTemplates
              • BooleanEditorTemplate.template
              • ColorEditorTemplate.template
              • IntEditorTemplate.template
              • RealEditorTemplate.template
              • StringEditorTemplate.template
              • TemplateTypes.qml
              • UrlEditorTemplate.template
             • QtQuick
              • AdvancedSection.qml
              • AnchorRow.qml
              • BorderImageSpecifics.qml
              • ColumnSpecifics.qml
              • emptyPane.qml
              • FlickableSpecifics.qml
              • FlipableSpecifics.qml
              • FlowSpecifics.qml
              • GeometrySection.qml
              • GridSpecifics.qml
              • GridViewSpecifics.qml
              • ImageSpecifics.qml
              • ItemPane.qml
              • LayoutPoperties.qml
              • Layouts
               • GridLayoutSpecifics.qml
              • LayoutSection.qml
              • ListViewSpecifics.qml
              • MouseAreaSpecifics.qml
              • PathViewSpecifics.qml
              • project.qmlproject
              • QtObjectPane.qml
              • RectangleSpecifics.qml
              • RowSpecifics.qml
              • TargetComboBox.qml
              • TextEditSpecifics.qml
              • TextInputSection.qml
              • TextInputSpecifics.qml
              • TextSpecifics.qml
              • Window
               • WindowSpecifics.qml
            • statesEditorQmlSources
             • DesignerTextFieldStyle.qml
             • StatesDelegate.qml
             • StatesList.qml
           • qmlicons
            • Qt
             • 16x16
              • BorderImage.png
              • BusyIndicator.png
              • Button.png
              • ButtonColumn.png
              • ButtonRow.png
              • CheckBox.png
              • ChoiceList.png
              • ColorAnimation.png
              • Component.png
              • CountBubble.png
              • DatePickerDialog.png
              • Flickable.png
              • Flipable.png
              • FocusScope.png
              • GridView.png
              • Image.png
              • InfoBanner.png
              • item-icon16.png
              • Item.png
              • ListButton.png
              • ListDelegate.png
              • ListView.png
              • MoreIndicator.png
              • MouseArea.png
              • PageIndicator.png
              • ParallelAnimation.png
              • PathView.png
              • PauseAnimation.png
              • ProgressBar.png
              • PropertyChanges.png
              • RadioButton.png
              • RatingIndicator.png
              • Rectangle.png
              • SequentialAnimation.png
              • Slider.png
              • State.png
              • Switch.png
              • TabBar.png
              • TabButton.png
              • Text.png
              • TextArea.png
              • TextEdit.png
              • TextField.png
              • TextInput.png
              • TimePickerDialog.png
              • ToolBar.png
              • Transition.png
              • Tumbler.png
              • TumblerButton.png
              • TumblerColumn.png
              • TumblerDialog.png
              • Window.png
            • QtWebkit
             • 16x16
              • WebView.png
           • schemes
            • MS_Visual_C++.kms
            • Xcode.kms
           • snippets
            • cpp.xml
            • qml.xml
            • text.xml
           • styles
            • creator-dark.xml
            • dark.xml
            • default.xml
            • grayscale.xml
            • inkpot.xml
            • intellij.xml
            • modnokai_night_shift_v2.xml
            • solarized-dark.xml
            • solarized-light.xml
           • templates
            • qt4project
             • customwidgetwizard
              • tpl_collection.cpp
              • tpl_collection.h
              • tpl_plugin.pro
              • tpl_resources.qrc
              • tpl_single.cpp
              • tpl_single.h
              • tpl_widget.cpp
              • tpl_widget.h
              • tpl_widget_include.pri
              • tpl_widget_lib.pro
             • main.cpp
             • mywidget.cpp
             • mywidget.h
             • mywidget_form.cpp
             • mywidget_form.h
             • widget.ui
            • wizards
             • autotest
              • autotest_24.png
              • files
               • auto.pro
               • gtest_dependency.pri
               • main.cpp
               • src.pro
               • tests.pro
               • tmp.pro
               • tst.pro
               • tst_main.cpp
               • tst_src.cpp
               • tst_src.h
              • wizard.json
             • classes
              • cpp
               • file.cpp
               • file.h
               • wizard.json
              • itemmodel
               • itemmodel.cpp
               • itemmodel.h
               • listmodel.cpp
               • listmodel.h
               • tablemodel.cpp
               • tablemodel.h
               • wizard.json
              • python
               • file.py
               • wizard.json
              • qtquickui
               • file.qml.tpl
               • fileForm.ui.qml.tpl
               • wizard.json
             • codesnippet
              • main.cpp
              • project.pro
              • wizard.xml
             • files
              • cppheader
               • file.h
               • wizard.json
              • cppsource
               • file.cpp
               • wizard.json
              • form
               • file.ui
               • wizard.json
              • glsl
               • gl
                • fragment
                 • file.frag
                 • wizard.json
                • vertex
                 • file.vert
                 • wizard.json
               • gles
                • fragment
                 • file.fsh
                 • wizard.json
                • vertex
                 • file.vsh
                 • wizard.json
              • java
               • source.java
               • wizard.json
              • js
               • file.js
               • wizard.json
              • modeling
               • file.qmodel
               • wizard.json
              • nim
               • file.nim
               • icon.png
               • wizard.json
              • nimscript
               • file.nims
               • icon.png
               • wizard.json
              • python
               • file.py
               • wizard.json
              • qrc
               • file.qrc
               • wizard.json
              • qtquick2
               • file.qml.tpl
               • wizard.json
              • scratch
               • file.txt
               • wizard.json
              • scxml
               • file.scxml
               • wizard.json
              • text
               • file.txt
               • wizard.json
             • global
              • consoleapplication.png
              • genericfilewizard.png
              • guiapplication.png
             • projects
              • git.ignore
              • nim
               • file.nimproject
               • icon.png
               • main.nim
               • wizard.json
              • plainc
               • CMakeLists.txt
               • file.pro
               • file.qbs
               • main.c
               • wizard.json
              • plaincpp
               • CMakeLists.txt
               • file.pro
               • file.qbs
               • main.cpp
               • wizard.json
              • qmake
               • consoleapp
                • file.pro
                • main.cpp
                • wizard.json
               • empty
                • file.pro
                • wizard.json
               • qtcanvas3dapplication
                • 3dapplication.png
                • app.pro
                • main.cpp
                • main.qml.tpl
                • plaincanvas3d
                 • glcode.js
                • qml.qrc
                • threejs
                 • 3rdparty
                  • three.js
                 • glcode.js
                • wizard.json
               • qtquickapplication
                • app.pro
                • main.cpp
                • main.qml.tpl
                • MainForm.ui.qml.tpl
                • qml.qrc
                • qml_wizard.png
                • wizard.json
               • qtquickcontrols2application
                • app.pro
                • main.cpp
                • main.qml.tpl
                • Page1.qml.tpl
                • Page1Form.ui.qml.tpl
                • qml.qrc
                • qtquickcontrols2.conf
                • wizard.json
               • qtquickcontrolsapplication
                • app.pro
                • main.cpp
                • main.qml.tpl
                • MainForm.ui.qml.tpl
                • qml.qrc
                • wizard.json
              • qmlproject
               • qtquickapplication
                • app.qmlproject
                • wizard.json
               • qtquickcontrolsapplication
                • app.qmlproject
                • wizard.json
              • vcs
               • bazaar
                • icon.png
                • wizard.json
               • cvs
                • icon.png
                • wizard.json
               • git
                • icon.png
                • wizard.json
               • mercurial
                • icon.png
                • wizard.json
               • subversion
                • icon.png
                • wizard.json
             • qtcreatorplugin
              • myplugin.cpp
              • myplugin.h
              • MyPlugin.json.in
              • myplugin.pro
              • mypluginconstants.h
              • myplugin_global.h
              • qtcreator_logo_24.png
              • wizard.xml
             • qtquick1-extension
              • lib.png
              • object.cpp
              • object.h
              • plugin.cpp
              • plugin.h
              • project.pro
              • qmldir
              • wizard.xml
             • qtquick2-extension
              • lib.png
              • object.cpp
              • object.h
              • plugin.cpp
              • plugin.h
              • project.pro
              • qmldir
              • wizard.xml
             • README.txt
           • themes
            • dark.creatortheme
            • default.creatortheme
            • flat-dark.creatortheme
            • flat-light.creatortheme
            • flat.creatortheme
           • translations
            • qtcreator_cs.qm
            • qtcreator_de.qm
            • qtcreator_fr.qm
            • qtcreator_ja.qm
            • qtcreator_pl.qm
            • qtcreator_ru.qm
            • qtcreator_sl.qm
            • qtcreator_uk.qm
            • qtcreator_zh_CN.qm
            • qtcreator_zh_TW.qm
           • welcomescreen
            • develop.qml
            • dummydata
             • examplesModel.qml
             • pagesModel.qml
             • projectList.qml
             • sessionList.qml
             • tutorialsModel.qml
            • examples.qml
            • images_areaofinterest.xml
            • qtcreator_tutorials.xml
            • tutorials.qml
            • welcomescreen.qml
            • welcomescreen.qmlproject
            • widgets
             • Button.qml
             • ComboBox.qml
             • CustomFonts.qml
             • CustomizedGridView.qml
             • Delegate.qml
             • dummydata
              • context
               • ExampleDelegate.qml
               • ExampleGridView.qml
              • examplesModel.qml
              • mockupTags.qml
              • pagesModel.qml
              • tabsModel.qml
             • IconAndLink.qml
             • images
              • dropshadow.png
              • icons
               • adressbook.png
               • androidapp.png
               • buildrun.png
               • components.png
               • ddays13.png
               • ddays14.png
               • developing_with_qt_creator.png
               • qtquick.png
               • qt_sdk.png
               • qwidget.png
               • tutorialicon.png
               • videoIcon.png
               • worldsummit15.png
              • mockup
               • designer-examples.png
               • desktop-examples.png
               • draganddrop-examples.png
               • itemview-examples.png
               • layout-examples.png
               • mainwindow-examples.png
               • network-examples.png
               • opengl-examples.png
               • penguin.png
               • qtscript-examples.png
               • thread-examples.png
             • NativeText.qml
             • PageLoader.qml
             • ProjectItem.qml
             • qmldir
             • RecentProjects.qml
             • SearchBar.qml
             • SessionActionLabel.qml
             • SessionItem.qml
             • Sessions.qml
             • SideBar.qml
             • Tabs.qml
             • ToolTip.qml