thunderbird

Paket-Details
Name thunderbird
Version 45.1.0-2
Beschreibung Standalone mail and news reader from mozilla.org
URL http://www.mozilla.org/thunderbird/
Lizenzen MPL, GPL, LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 15.05.2016 14:00
Veröffentlicht am 15.05.2016 15:54
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket thunderbird-45.1.0-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 1328245b304b1309edfc6f83b5525f7a
SHA256-Prüfsumme 1ca91ca69642ae5fb57031ce57150dd0b59176b57ccf4689d800effc4915acc0
PGP-Signatur thunderbird-45.1.0-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 31,46 MByte
Installations-Größe 82,95 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • thunderbird
        • lib
         • thunderbird
          • application.ini
          • blocklist.xml
          • chrome
           • icons
            • default
             • default16.png
             • default22.png
             • default24.png
             • default256.png
             • default32.png
             • default48.png
          • defaults
           • messenger
            • mailViews.dat
           • pref
            • channel-prefs.js
           • preferences
            • vendor.js
          • dependentlibs.list
          • dictionaries
          • distribution
           • extensions
            • {e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}
             • app.ini
             • calendar-js
              • calAlarm.js
              • calAlarmMonitor.js
              • calAlarmService.js
              • calAttachment.js
              • calAttendee.js
              • calCachedCalendar.js
              • calCalendarManager.js
              • calCalendarSearchService.js
              • calDateTime.js
              • calDateTimeFormatter.js
              • calDavRequestHandlers.js
              • calDeletedItems.js
              • calDuration.js
              • calEvent.js
              • calFilter.js
              • calFreeBusyService.js
              • calHtmlExport.js
              • calIcsImportExport.js
              • calIcsParser.js
              • calIcsSerializer.js
              • calICSService-worker.js
              • calICSService.js
              • calItemBase.js
              • calItipItem.js
              • calListFormatter.js
              • calMonthGridPrinter.js
              • calOutlookCSVImportExport.js
              • calPeriod.js
              • calProtocolHandler.js
              • calRecurrenceDate.js
              • calRecurrenceInfo.js
              • calRecurrenceRule.js
              • calRelation.js
              • calStartupService.js
              • calTimezone.js
              • calTodo.js
              • calTransactionManager.js
              • calUtils.js
              • calWcapCalendar.js
              • calWcapCalendarItems.js
              • calWcapErrors.js
              • calWcapRequest.js
              • calWcapSession.js
              • calWcapUtils.js
              • calWeekInfoService.js
              • calWeekPrinter.js
             • chrome.jar
             • chrome.manifest
             • components
              • calBackendLoader.js
              • calCompositeCalendar.js
              • calDavCalendar.js
              • calDefaultACLManager.js
              • calICALJSComponents.js
              • calICSCalendar.js
              • calImportExportModule.js
              • calItemModule.js
              • calItipEmailTransport.js
              • calItipProtocolHandler.js
              • calMemoryCalendar.js
              • calSleepMonitor.js
              • calStorageCalendar.js
              • calTimezoneService.js
              • calWcapCalendarModule.js
              • components.manifest
              • icaljs-manifest
              • interfaces.xpt
              • libcalbasecomps.so
              • libical-manifest
              • lightningTextCalendarConverter.js
             • defaults
              • preferences
               • lightning.js
             • install.rdf
             • modules
              • calAlarmUtils.jsm
              • calAsyncUtils.jsm
              • calAuthUtils.jsm
              • calExtract.jsm
              • calHashedArray.jsm
              • calItemUtils.jsm
              • calIteratorUtils.jsm
              • calItipUtils.jsm
              • calPrintUtils.jsm
              • calProviderUtils.jsm
              • calRecurrenceUtils.jsm
              • calStorageHelpers.jsm
              • calStorageUpgrade.jsm
              • calUtils.jsm
              • calViewUtils.jsm
              • calXMLUtils.jsm
              • ical.js
              • ltnInvitationUtils.jsm
              • ltnUtils.jsm
             • timezones
              • zones.json
          • extensions
           • {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi
          • hyphenation
          • isp
           • Bogofilter.sfd
           • DSPAM.sfd
           • movemail.rdf
           • POPFile.sfd
           • rss.rdf
           • SpamAssassin.sfd
           • SpamPal.sfd
          • libldap60.so
          • libldif60.so
          • liblgpllibs.so
          • libprldap60.so
          • libxul.so
          • omni.ja
          • platform.ini
          • plugin-container
          • removed-files
          • run-mozilla.sh
          • thunderbird
          • thunderbird-bin
        • share
         • applications
          • thunderbird.desktop
         • icons
          • hicolor
           • 16x16
            • apps
             • thunderbird.png
           • 22x22
            • apps
             • thunderbird.png
           • 24x24
            • apps
             • thunderbird.png
           • 256x256
            • apps
             • thunderbird.png
           • 32x32
            • apps
             • thunderbird.png
           • 48x48
            • apps
             • thunderbird.png