xf86-input-mouse

Paket-Details
Name xf86-input-mouse
Version 1.9.2-3
Beschreibung X.org mouse input driver
URL https://xorg.freedesktop.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen xorg-drivers
Packer Laurent Carlier @
Erstellt am 18.11.2016 08:37
Veröffentlicht am 12.01.2017 08:33
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-mouse-1.9.2-3-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 94762b15f9b9380b29860ebd9c0c1599
SHA256-Prüfsumme bd1bf9e3991df6aef6b8712e227f4cf346d507694aefdcfef5fcd0398d3e1c89
PGP-Signatur xf86-input-mouse-1.9.2-3-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 28,32 KByte
Installations-Größe 64 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<24.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=25
   • xorg-server<1.19
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • include
          • xorg
           • xf86-mouse-properties.h
         • lib
          • pkgconfig
           • xorg-mouse.pc
          • xorg
           • modules
            • input
             • mouse_drv.so
         • share
          • licenses
           • xf86-input-mouse
            • COPYING
          • man
           • man4
            • mousedrv.4.gz