xf86-input-vmmouse

Paket-Details
Name xf86-input-vmmouse
Version 13.1.0-3
Beschreibung X.org VMWare Mouse input driver
URL https://xorg.freedesktop.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen xorg-drivers
Packer Laurent Carlier @
Erstellt am 22.11.2016 07:41
Veröffentlicht am 12.01.2017 08:33
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-vmmouse-13.1.0-3-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme fd8e5aca7434da5b73408f40c046ec51
SHA256-Prüfsumme faaa26fb74ebf873eb81157eb7eac7c764a5b45337e44b574b6db7c8f2416014
PGP-Signatur xf86-input-vmmouse-13.1.0-3-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 14,02 KByte
Installations-Größe 35 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<24.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=25
   • xorg-server<1.19
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • vmmouse_detect
         • lib
          • udev
           • rules.d
            • 69-xorg-vmmouse.rules
          • xorg
           • modules
            • input
             • vmmouse_drv.so
         • share
          • licenses
           • xf86-input-vmmouse
            • COPYING
          • man
           • man1
            • vmmouse_detect.1.gz
           • man4
            • vmmouse.4.gz
          • X11
           • xorg.conf.d
            • 50-vmmouse.conf