xf86-input-wacom

Paket-Details
Name xf86-input-wacom
Version 0.34.0-1
Beschreibung X.Org Wacom tablet driver
URL http://linuxwacom.sourceforge.net/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Andreas Radke @
Erstellt am 15.12.2016 20:25
Veröffentlicht am 12.01.2017 08:33
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-wacom-0.34.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 294c7c7550a5e5340352fda1343ade73
SHA256-Prüfsumme cf942155a9c0833a2b6b6c41b281d5d9a5537bbce37c3c058ddcfa4d3f42376c
PGP-Signatur xf86-input-wacom-0.34.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 84,29 KByte
Installations-Größe 310 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<24.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=25
   • xorg-server<1.19
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • isdv4-serial-debugger
         • isdv4-serial-inputattach
         • xsetwacom
        • include
         • xorg
          • isdv4.h
          • wacom-properties.h
          • wacom-util.h
          • Xwacom.h
        • lib
         • pkgconfig
          • xorg-wacom.pc
         • systemd
          • system
           • wacom-inputattach@.service
         • udev
          • rules.d
           • wacom.rules
         • xorg
          • modules
           • input
            • wacom_drv.so
        • share
         • man
          • man1
           • xsetwacom.1.gz
          • man4
           • wacom.4.gz
         • X11
          • xorg.conf.d
           • 70-wacom.conf