xf86-video-tseng

Paket-Details
Name xf86-video-tseng
Version 1.2.5-7
Beschreibung X.org tseng video driver
URL http://xorg.freedesktop.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Andreas Radke @
Erstellt am 11.11.2015 10:45
Veröffentlicht am 22.11.2015 07:13
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-video-tseng-1.2.5-7-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 91a00333114db8d209c6e2ab1b59592c
SHA256-Prüfsumme abe7242233a79b6a906e59b44c1fda294c61daaeadd45564d988ff796a9ae50d
PGP-Signatur xf86-video-tseng-1.2.5-7-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 18,02 KByte
Installations-Größe 92 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-VIDEODRV_VERSION<20
   • X-ABI-VIDEODRV_VERSION>=21
   • xorg-server<1.16
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • lib
          • xorg
           • modules
            • drivers
             • tseng_drv.so
         • share
          • licenses
           • xf86-video-tseng
            • COPYING
          • man
           • man4
            • tseng.4.gz