ts-node

Paket-Details

Name ts-node
Version 8.6.2-1
Beschreibung TypeScript execution and REPL for node.js, with source map support
URL https://github.com/TypeStrong/ts-node
Lizenzen MIT
Repositorium community
Architektur any
Packer Felix Yan
Erstellt am 22.01.2020 17:33
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket ts-node-8.6.2-1-any.pkg.tar.zst
PGP-Signatur ts-node-8.6.2-1-any.pkg.tar.zst.sig
Paket-Größe 252,03 KByte
Installations-Größe 1,44 MByte

Abhängigkeiten

Bauen von

Dateien