linux-firmware

Paket-Details

Name linux-firmware
Version 20190212.28f5f7d-1
Beschreibung Firmware files for Linux
URL http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git;a=summary
Lizenzen GPL2, GPL3, custom
Repositorium core
Architektur any
Gruppen base
Packer Laurent Carlier
Erstellt am 13.02.2019 11:16
Veröffentlicht am 14.02.2019 01:59
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket linux-firmware-20190212.28f5f7d-1-any.pkg.tar.xz
PGP-Signatur linux-firmware-20190212.28f5f7d-1-any.pkg.tar.xz .sig
Paket-Größe 77,14 MByte
Installations-Größe 430,79 MByte

Abhängigkeiten

ersetzt

 • kernel26-firmware
 • ar9170-fw
 • iwlwifi-1000-ucode
 • iwlwifi-3945-ucode
 • iwlwifi-4965-ucode
 • iwlwifi-5000-ucode
 • iwlwifi-5150-ucode
 • iwlwifi-6000-ucode
 • rt2870usb-fw
 • mehr…
 • rt2x00-rt61-fw
 • rt2x00-rt71w-fw

kollidiert mit

 • linux-firmware-git
 • kernel26-firmware
 • ar9170-fw
 • iwlwifi-1000-ucode
 • iwlwifi-3945-ucode
 • iwlwifi-4965-ucode
 • iwlwifi-5000-ucode
 • iwlwifi-5150-ucode
 • iwlwifi-6000-ucode
 • mehr…
 • rt2870usb-fw
 • rt2x00-rt61-fw
 • rt2x00-rt71w-fw

Bauen von

Dateien