qt5-canvas3d

Paket-Details

Name qt5-canvas3d
Version 5.11.1-1
Beschreibung A JavaScript 3D rendering API for Qt Quick
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas
Erstellt am 18.06.2018 20:40
Veröffentlicht am 20.06.2018 23:36
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-canvas3d-5.11.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
PGP-Signatur qt5-canvas3d-5.11.1-1-x86_64.pkg.tar.xz .sig
Paket-Größe 148,08 KByte
Installations-Größe 655,00 KByte

Abhängigkeiten

Dateien