qt5-doc

Paket-Details

Name qt5-doc
Version 5.10.1-1
Beschreibung A cross-platform application and UI framework (Documentation)
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Repositorium extra
Architektur any
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas
Erstellt am 13.02.2018 14:35
Veröffentlicht am 16.02.2018 08:28
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-doc-5.10.1-1-any.pkg.tar.xz
PGP-Signatur qt5-doc-5.10.1-1-any.pkg.tar.xz .sig
Paket-Größe 243,91 MByte
Installations-Größe 561,03 MByte

Dateien