qt5-webengine

Paket-Details

Name qt5-webengine
Version 5.12.0-1
Beschreibung Provides support for web applications using the Chromium browser project
URL http://qt-project.org/
Lizenzen LGPL3, LGPL2.1, BSD
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas
Erstellt am 05.12.2018 11:27
Veröffentlicht am 10.12.2018 11:08
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-webengine-5.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
PGP-Signatur qt5-webengine-5.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz .sig
Paket-Größe 36,50 MByte
Installations-Größe 132,96 MByte

Dateien