qt5-webview

Paket-Details

Name qt5-webview
Version 5.12.0-1
Beschreibung Provides a way to display web content in a QML application
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas
Erstellt am 05.12.2018 13:59
Veröffentlicht am 10.12.2018 11:08
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-webview-5.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
PGP-Signatur qt5-webview-5.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz .sig
Paket-Größe 41,37 KByte
Installations-Größe 200,00 KByte

Abhängigkeiten

Dateien