vulkan-mesa-layer

Paket-Details

Name vulkan-mesa-layer
Version 20.0.2-1
Beschreibung Vulkan overlay layer to display information about the application
URL https://www.mesa3d.org/
Lizenzen custom
Repositorium extra
Architektur x86_64
Packer Laurent Carlier
Erstellt am 18.03.2020 22:56
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket vulkan-mesa-layer-20.0.2-1-x86_64.pkg.tar.zst
PGP-Signatur vulkan-mesa-layer-20.0.2-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig
Paket-Größe 268,71 KByte
Installations-Größe 643,36 KByte

Dateien