vulkan-mesa-layer

Paket-Details

Name vulkan-mesa-layer
Version 19.2.7-1
Beschreibung Vulkan overlay layer to display information about the application
URL https://www.mesa3d.org/
Lizenzen custom
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Laurent Carlier
Erstellt am 05.12.2019 11:39
Veröffentlicht am 05.12.2019 11:49
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket vulkan-mesa-layer-19.2.7-1-x86_64.pkg.tar.xz
PGP-Signatur vulkan-mesa-layer-19.2.7-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 242,20 KByte
Installations-Größe 621,67 KByte

Dateien