vulkan-mesa-layer

Paket-Details

Name vulkan-mesa-layer
Version 19.3.4-2
Beschreibung Vulkan overlay layer to display information about the application
URL https://www.mesa3d.org/
Lizenzen custom
Repositorium extra
Architektur x86_64
Packer Christian Hesse
Erstellt am 14.02.2020 23:21
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket vulkan-mesa-layer-19.3.4-2-x86_64.pkg.tar.zst
PGP-Signatur vulkan-mesa-layer-19.3.4-2-x86_64.pkg.tar.zst.sig
Paket-Größe 263,77 KByte
Installations-Größe 629,71 KByte

Dateien