lib32-libcanberra

Paket-Details

Name lib32-libcanberra
Version 0.30+2+gc0620e4-1
Beschreibung A small and lightweight implementation of the XDG Sound Theme Specification (32-bit)
URL http://0pointer.de/lennart/projects/libcanberra
Lizenzen LGPL
Repositorium multilib
Architektur x86_64
Packer Jan Alexander Steffens (heftig)
Erstellt am 25.02.2018 19:48
Veröffentlicht am 25.02.2018 19:51
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket lib32-libcanberra-0.30+2+gc0620e4-1-x86_64.pkg.tar.xz
PGP-Signatur lib32-libcanberra-0.30+2+gc0620e4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 51,34 KByte
Installations-Größe 206,00 KByte

Dateien